Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Normativa

Normativa

Imprimir còpia autèntica
42 publicacions
Subvencions
Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms
21/05/2014 17:21 - Registre de publicació

L’objecte d’aquestes normes és establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorga la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Per a cada una de les línies d’ajuts, s’establiran unes bases específiques que desenvoluparan i completaran les previsions d’aquestes normes.

Normativa general de l'Administració electrònica
Acord 1/2010, de 17 de juny, de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució de documents en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d'originals
21/05/2014 13:43 - Registre de publicació

Estableix els criteris i bones pràctiques que els centres d'arxiu han de seguir quan procedeixin a la substitució de documents en suport paper per imatges electròniques amb validesa d'original.

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica