Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Normativa

Normativa

Imprimir còpia autèntica

Subvencions

2 publicacions
Subvencions
Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de LLeida
21/05/2014 17:40 - Registre de publicació

Aquestes normes regulen la concessió de les subvencions i ajuts que figuren nominativament al pressupost de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i les destinades a col·laborar en el desenvolupament d’actuacions que siguin d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu,social, econòmic o humanitari, sempre que existeixin circumstàncies excepcionals que dificultin la seva atenció en una convocatòria pública.

Subvencions
Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms
21/05/2014 17:21 - Registre de publicació

L’objecte d’aquestes normes és establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorga la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Per a cada una de les línies d’ajuts, s’establiran unes bases específiques que desenvoluparan i completaran les previsions d’aquestes normes.

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica