Presentació i seguiment de l’estat de factures electròniques a la Diputació de Lleida i als seus organismes autònoms

Imprimir còpia autèntica

INFORMACIÓ DEL SERVEI

Aquest servei permet la presentació i seguiment de l'estat de factures electròniques a la Diputació de Lleida o als seus organismes autònoms a través de mitjans telemàtics.

La factura electrònica és una modalitat de factura en què no s'utilitza el paper com a suport sinó un fitxer informàtic el qual es pot enviar telemàticament al client.

En definitiva, es tracta d’un document electrònic que conté totes les dades d'una factura tradicional i que incorpora una signatura electrònica per tal de garantir la integritat de la informació que conté.

La llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic, estableix que a partir del 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran facturar en format electrònic, estant obligades, en qualsevol cas:

 1. Societat anònimes
 2. Societats de responsabilitat limitada
 3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola
 4. Establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
 5. Unions temporals d’empreses
 6. Agrupacions d’interès econòmic, Agrupacions d’interès econòmic europees, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

A banda dels obligats anteriors, qualsevol persona, física o jurídica, que hagi de presentar factures a la Diputació de Lleida o els seus organismes autònoms independentment de l’import podrà fer-ho en format electrònic.

AtencióLes factures que es presentin en suport paper quan, en aplicació del que s’acaba d’establir, s’haurien d’haver presentat en suport electrònic, es consideraran no presentades i no iniciaran el procés de tramitació administrativa de la factura.

requisits per a accedir al servei

Per a la presentació de factures electròniques cal aportar un fitxer de factura electrònica el qual, segons estableix la Llei 25/2013, s’haurà de presentar en format facturae versió 3.2.x amb signatura electrònica XAdES. Per a major informació sobre aquest format de factura electrònica podeu consultar l’enllaç: www.facturae.es.

Entre els camps de la factura especificats en el format facturae, la factura electrònica que es presenti a la Diputació de Lleida o als seus organismes autònoms haurà d’incorporar necessàriament emplenats els següents camps que permetran relacionar la factura amb les dades de contractació i autorització de la despesa i així la tramitació de la seva validació interna.

 • El número de contracte o expedient de contractació que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverContractReference.
 • El número de comada o operació comptable que es comuniqui al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverTransactionReference.
 • En tots els casos, la identificació dels òrgans administratius, sota el camp AdministrativeCentre, amb la següent codificació:
  • Per factures enviades a la Diputació de Lleida:
  • Oficina Comptable, amb el codi L02000025, sota el rol Fiscal (01)
  • Òrgan Gestor, amb el codi L02000025, sota el rol Receptor (02)
  • Unitat tramitadora, amb el codi L02000025, sota el rol Pagador (03)
 • Per factures enviades a la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs:
  • Oficina Comptable, amb el codi LA0000017, sota el rol Fiscal (01)
  • Òrgan Gestor, amb el codi LA0000017, sota el rol Receptor (02)
  • Unitat tramitadora, amb el codi LA0000017, sota el rol Pagador (03)
 • Per factures enviades al Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida:
  • Oficina Comptable, amb el codi LA0000018, sota el rol Fiscal (01)
  • Òrgan Gestor, amb el codi LA0000018, sota el rol Receptor (02)
  • Unitat tramitadora, amb el codi LA0000018, sota el rol Pagador (03)
 • Per factures enviades a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals:
  • Oficina Comptable, amb el codi LA0000019, sota el rol Fiscal (01)
  • Òrgan Gestor, amb el codi LA0000019, sota el rol Receptor (02)
  • Unitat tramitadora, amb el codi LA0000019, sota el rol Pagador (03)
 • Per factures enviades al Patronat de Promoció Econòmica:
  • Oficina Comptable, amb el codi LA0000020, sota el rol Fiscal (01)
  • Òrgan Gestor, amb el codi LA0000020, sota el rol Receptor (02)
  • Unitat tramitadora, amb el codi LA0000020, sota el rol Pagador (03)
 • Per factures enviades al Consorci Català pel Desenvolupament Local:
  • Oficina Comptable, amb el codi I00000591, sota el rol Fiscal (01)
  • Òrgan Gestor, amb el codi I00000591, sota el rol Receptor (02)
  • Unitat tramitadora, amb el codi I00000591, sota el rol Pagador (03)
 • Per factures enviades al Consorci Globalleida:
  • Oficina Comptable, amb el codi I00000524, sota el rol Fiscal (01)
  • Òrgan Gestor, amb el codi I00000524, sota el rol Receptor (02)
  • Unitat tramitadora, amb el codi I0000524, sota el rol Pagador (03)

Atenció: Sense aquesta informació, la factura serà rebutjada i, per tant, considerada com a no presentada.

Per a més informació en relació als requisits que ha de complir la factura electrònica a presentar a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i com podeu generar-la consulteu el següent enllaç: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses/Que-es

Per altra banda, per a fer el seguiment de factures presentades electrònicament us seran requerides les següents dades de la factura:

 • Número de factura
 • Any fiscal
 • NIF/CIF de l'emissor
 • CIF del receptor
 • Import total
 

COM ACCEDIR AL SERVEI

A la Seu electrònica de la Diputació de Lleida, a través del servei e.FACT del Consorci AOC, sense certificat digital, mitjançant el següent enllaç.

A partir del moment en que el servei e.Fact estigui integrat tecnològicament amb el Punt General d’Entrada de l’Administració General de l’Estat, denominat FACe, els proveïdors podran, a la seva elecció, presentar les factures en aquest servei, que les remetrà automàticament al servei e.Fact.

En el triptic informatiu podeu trobar informació de detall de com podeu emetre una factura electrònica, presentar-la a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i fer-ne seguiment del seu estat.

Podeu accedir a més informació relacionada al mateix servei e.FACT. No obstant, per a qualsevol dubte relacionat amb la facturació electrònica o, en general, sobre la relació telemàtica amb la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms podeu contactar-nos a través dels següents mitjans:

Correu-e: seuelectronica@diputaciolleida.cat        Tel. 973 24 92 00

Per a la resta de consultes relacionades amb la generació i presentació de factures electròniques i ús del servei e.FACT podeu adreçar-vos al responsable del servei e.FACT:

Correu-e: efact@aoc.cat  Tel. 902 013 448 - 902 013 448

Igualment, per a consultes relacionades amb la generació i presentació de factures electròniques i ús del servei FACe podeu adreçar-vos al responsable del servei FACe mitjançant el següent formulari de contacte en línia:

https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/FACE

 

NORMATIVA APLICABLE

Reglament regulador de la facturació electrònica a la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms.

Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic.

 

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.

Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers