Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Normativa

Normativa

Imprimir còpia autèntica
42 publicacions
Normativa d’Administració electrònica de la Diputació de Lleida
ORDENANÇA Per a l’impuls i la implementació de l’administració electrònica i la regulació de l’ús de mitjans electrònics a la Diputació de Lleida i els seus Ens dependents
21/05/2014 17:41 - Registre de publicació

Aquesta Ordenança té per objecte regular la utilització i el desenvolupament dels mitjans electrònics en l’àmbit de les competències pròpies de la Diputació de Lleida, i els seus ens dependents, i de les que gestioni per delegació dels municipis de manera específica en l’àmbit tributari

Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 59/2003, 19 desembre, de la signatura electrònica
21/05/2014 17:38 - Registre de publicació

Estableix la definició de signatura electrònica i els seus usos, així com els elements necessaris per al seu ús i el valor jurídic de les signatures electròniques.

Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació
21/05/2014 17:37 - Registre de publicació

Model d’Administració pública basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions intra-administratives i inter-administratives, l’eficàcia pública i les relacions de l’Administració amb els ciutadans i les ciutadanes, les empreses i les organitzacions.

Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya
21/05/2014 17:35 - Registre de publicació

Correspon al model català d’administració electrònica establint la regulació sobre l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, la Interoperabilitat del sector públic de Catalunya i catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya.

Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
21/05/2014 17:34 - Registre de publicació

Aquesta Llei té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

Normativa general de l'Administració electrònica
Llei 15/1999, 13 desembre, Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
21/05/2014 17:33 - Registre de publicació

Estableix la regulació sobre protecció i ús d’informació de caràcter personal, així com el règim d’infraccions i sancionador.

Normativa d’Administració electrònica de la Diputació de Lleida
Decret per a la Difusió d’informació i de posada en funcionament del Tauler d’Anuncis Electrònic de la Diputació de Lleida
21/05/2014 17:30 - Registre de publicació

Aprovar la posada en funcionament del Tauler d’Anuncis Electrònic de la Diputació de Lleida, que complementarà el tauler físic situat a la seu corporativa i les normes en relació a la difusió de la informació, segons el que es disposa en l’Annex adjunt.

Normativa d’Administració electrònica de la Diputació de Lleida
Decret per a la Creació de la Seu i el Registre electrònic de la Diputació de Lleida
21/05/2014 17:29 - Registre de publicació

Autoritzar la posada en funcionament de la Seu Electrònica de la Diputació de Lleida i aprovar el procediment per a l’adequat tractament i tramitació dels procediments i sol·licituds presentats en el Registre Electrònic de la Diputació, d’acord amb el que es detalla en el Annex d’aquesta resolució.

Normativa d’Administració electrònica de la Diputació de Lleida
Decret per a la creació de la política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida
21/05/2014 17:27 - Registre de publicació

Aprovar la Política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida, aplicable a la relació entre la Diputació de Lleida i els seus ens depenents, els ciutadans i la resta d’administracions públiques

Normativa general de l'Administració electrònica
Decret 56/2009, 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració pública
21/05/2014 17:24 - Registre de publicació

Model d’Administració pública basat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions intra-administratives i inter-administratives, l’eficàcia pública i les relacions de l’Administració amb els ciutadans i les ciutadanes, les empreses i les organitzacions.

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica