Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Imprimir copia auténtica
129 anuncios
Informació pública d’aprovació inicial del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses de funcionament de les Llars d’Infants de titularitat Municipal del curs 2018-2019
26/06/2020 08:30 - Registro de publicación

El Ple de la Diputació de Lleida, a la sessió celebrada el dia 18 de juny de 2020, ha aprovat inicialment el Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses de funcionament de les Llars d’Infants de titularitat Municipal del curs 2018-2019.

Plazo de exposición: 10 de juliol de 2020

Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de programador/a júnior (C1) per a la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/06)
23/06/2020 08:30 - Registro de publicación

Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de programador/a júnior (C1) per a la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/06)

Plazo de exposición: 15 de juliol de 2020

Aprovació de les basss de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´oficial de recaptació (C1) per a l´Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (borsa núm. 20/04)
23/06/2020 08:30 - Registro de publicación

Anunci d'informació pública d'aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´oficial de recaptació (C1) per a l´Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (borsa núm. 20/04)

Plazo de exposición: 15 de juliol de 2020

Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´educador/a (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/03)
23/06/2020 08:30 - Registro de publicación

Anunci d'informació pública d'aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´educador/a (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/03)

Plazo de exposición: 15 de juliol de 2020

Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/05)
23/06/2020 08:30 - Registro de publicación

Anunci d'informació pública d'aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/05)

Plazo de exposición: ´15 de juliol de 2020

Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´auxiliar administratiu/va (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/02)
23/06/2020 08:30 - Registro de publicación

Anunci d'informació pública d'aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´auxiliar administratiu/va (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/02)

Plazo de exposición: ´15 de juliol de 2020

Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/01)
23/06/2020 08:30 - Registro de publicación

Anunci d'informació pública de l'aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d'una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/01)

Plazo de exposición: 15 de juliol de 2020

Exposició pública de la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 1 i suplements de crèdits número 1 del pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, exercici 2020
23/06/2020 08:30 - Registro de publicación

Edicte d'exposició pública de la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 1 i suplements de crèdits número 1 del pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, exercici 2020.

Plazo de exposición: 15 de juliol de 2020

Expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 5 i crèdits extraordinaris número 5 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d'ingressos del Patronat de Promoció Econòmica
23/06/2020 08:30 - Registro de publicación

Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 5 i crèdits extraordinaris número 5 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d'ingressos del Patronat de Promoció Econòmica

Plazo de exposición: 15 de juliol de 2020

Exposició pública del “Projecte reduït. Rehabilitació del ferm bituminós a la carretera local LV-9223 de Benavent (LP-2211) a Vilanova de Segrià. PK 0+000 a PK 2+096. Tram: Benavent de Segrià a Vilanova de Segrià”, Clau: VO-PRF-20-009
22/06/2020 08:59 - Registro de publicación

Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial del “Projecte reduït. Rehabilitació del ferm bituminós a la carretera local LV-9223 de Benavent (LP-2211) a Vilanova de Segrià. PK 0+000 a PK 2+096. Tram: Benavent de Segrià a Vilanova de Segrià”, Clau: VO-PRF-20-009.

Plazo de exposición: 31 de juliol de 2020

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica