Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Imprimir copia auténtica
210 anuncios
Anunci resultats provisionals del procés selectiu per a la creació d´una borsa de treball d´auxiliar administratiu/va (Borsa núm. 20/02)
11/06/2021 08:35 - Registro de publicación

Resultats provisionals finals del procés selectiu per a la creació d´una borsa de treball d´auxiliar administratiu/va, amb la suma de les fases d´oposició i de concurs.

Plazo de exposición: 29 de juny de 2021

Documentos asociados:
Anunci resultats definitiu del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va (C1) convocatòria 20/01.
11/06/2021 08:30 - Registro de publicación

Anunci resultats definitius del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va (C1) convocatòria 20/01.

Plazo de exposición: 14 de juliol de 2021

Exposició pública del Projecte reduït. Reforçament del ferm i obres d'urbanització a la carretera local LV-3342, de la A-2 a Anglesola. PK 0+000 al 1+606. Tram: Anglesola” (Clau: VO-PRF-20-005)
11/06/2021 08:30 - Registro de publicación

Exposició pública de l'aprovació inicial del Projecte reduït. Reforçament del ferm i obres d'urbanització a la carretera local LV-3342, de la A-2 a Anglesola. PK 0+000 al 1+606. Tram: Anglesola” (Clau: VO-PRF-20-005) amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions, considerant-se definitivament aprovat cas de no presentar-se cap reclamació i/o al·legació al mateix.

Plazo de exposición: 26 de juliol de 2021

Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de tresorer/a de la Diputació de Lleida.
10/06/2021 08:30 - Registro de publicación

Per decret núm. 1648, de 7 de juny de 2021, s’aproven les bases i la convocatòria per proveir mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de tresorer/a de la Diputació de Lleida.

Plazo de exposición: 17 de juny de 2021

Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de vicetresorer/a de la Diputació de Lleida
10/06/2021 08:30 - Registro de publicación

Per decret núm. 1647, de 7 de juny de 2021, s’aproven les bases i la convocatòria per proveir mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis el lloc de treball de vicetresorer/a de la Diputació de Lleida

Plazo de exposición: 17 de juny de 2021

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla econòmic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d’Aran per a la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI 2021.
09/06/2021 08:30 - Registro de publicación

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla econòmic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d’Aran per a la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI 2021, per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions durant el termini de deu dies hàbils. El Pla s’entendrà definitivament aprovat si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d’informació pública.

Plazo de exposición: 23 de juny de 2021

Anunci sorteig per dirimir els empats en els resultats definitius del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va (C1) convocatòria 20/01.
07/06/2021 08:30 - Registro de publicación

Anunci data del sorteig per dirimir els empats produïts en els resultats definitius del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’administratiu/va, convocatòria 20/01 i d’assenyalament de la data de celebració del sorteig públic per dirimir els empats.

Plazo de exposición: Fins a la fi del procés selectiu

Documentos asociados:
Edicte de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits número 7, del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2021.
01/06/2021 10:14 - Registro de publicación

Edicte de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits número 7, del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2021. S’exposa al públic aquest expedient per un termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la present publicació, per tal que les persones interessades puguin examinar-los i presentar-hi reclamacions, les quals seran resoltes pel Plenari de la Corporació en el termini d’un mes. Els expedients es consideraran definitivament aprovats si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions.

Plazo de exposición: 21 de juny de 2021

Edicte de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits número 8, del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2021.
01/06/2021 10:13 - Registro de publicación

Edicte de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits número 8, del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2021. S’exposa al públic aquest expedient per un termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la present publicació, per tal que les persones interessades puguin examinar-los i presentar-hi reclamacions, les quals seran resoltes pel Plenari de la Corporació en el termini d’un mes. Els expedients es consideraran definitivament aprovats si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions.

Plazo de exposición: 21 de juny de 2021

Edicte de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits número 9, del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2021.
01/06/2021 10:12 - Registro de publicación

Edicte de la modificació pressupostària en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits número 9, del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2021. S’exposa al públic aquest expedient per un termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la present publicació, per tal que les persones interessades puguin examinar-los i presentar-hi reclamacions, les quals seran resoltes pel Plenari de la Corporació en el termini d’un mes. Els expedients es consideraran definitivament aprovats si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions.

Plazo de exposición: 21 de juny de 2021

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros