Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Imprimir copia auténtica
162 anuncios
Relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´oficials recaptació (C1) per a l´OAGRTL (Borsa núm. 20/04)
06/11/2020 00:30 - Registro de publicación

Anunci de la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´oficials recaptació (C1) per a l´OAGRTL (Borsa núm. 20/04), publicat al BOP núm. 120, de 23 de juny de 2020. Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Lleida, per esmenar, si escau, els defectes de la seva sol·licitud inicial

Plazo de exposición: 20 de novembre de 2020

Anunci resultats definitius concurs oposició i proposta nomenament del procés selectiu, d'una plaça Auxiliar de Recaptació, amb caràcter interí, Subgrup C2 amb destinació a l'Oficina de Balaguer (BOP núm. 120, 21 de juny de 2019)
05/11/2020 00:30 - Registro de publicación

Anunci resultats definitius concurs oposició i proposta nomenament del procés selectiu, d'una plaça Auxiliar de Recaptació, amb caràcter interí, Subgrup C2 amb destinació a l'Oficina de Balaguer (BOP núm. 120, 21 de juny de 2019). Procés selectiu SR 1-2019.

Plazo de exposición: 5 de gener de 2021

Anunci resultats de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)
04/11/2020 00:30 - Registro de publicación

Anunci resultats de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)

Plazo de exposición: A la fi del procés

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial de les bases específiques per l’atorgament d’ajuts per a projectes a realitzar per les organitzacions no governamentals per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional
29/10/2020 12:25 - Registro de publicación

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial de les bases específiques per l’atorgament d’ajuts per a projectes a realitzar per les organitzacions no governamentals per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, i concedir audiència als interessats durant el mateix termini, d’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Plazo de exposición: 25 de novembre de 2020

Anunci de rectificació de l'edicte publicat al BOP 195, de data 8 d'octubre de 2020, d'informació pública d'aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l'àmbit d'aplicació de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènera i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI.
29/10/2020 12:06 - Registro de publicación

Anunci de rectificació de l'edicte publicat al BOP 195, de data 8 d'octubre de 2020, d'informació pública d'aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l'àmbit d'aplicació de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènera i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI.

Plazo de exposición: 25 de novembre de 2020

Anunci Relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball de professors (A2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
29/10/2020 00:30 - Registro de publicación

Relació provisional d´admesos i exclosos del Procés selectiu mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de professors (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05), publicat al BOP núm. 120, de 23 de juny de 2020.

Plazo de exposición: 12 de novembre de 2020

Exposició pública del Projecte reduït. Millora de les característiques superficials de la carretera local LV- 4241, de Solsona a Coll de Jou. PK 15+500 a PK 23+165: Lladurs - Guixers (Coll de Jou) Clau: VO-PR-20-019
28/10/2020 00:30 - Registro de publicación

Anunci d'Exposició pública del Projecte reduït. Millora de les característiques superficials de la carretera local LV- 4241, de Solsona a Coll de Jou. PK 15+500 a PK 23+165: Lladurs - Guixers (Coll de Jou) Clau: VO-PR-20-019 amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions

Plazo de exposición: 10 de desembre de 2020

Exposició pública del Projecte reduït. Reforçament del ferm a la carretera local LV- 3003, de Sant Ramon a Torà. PK 5+860 a PK 10+034. Tram: Ivorra – Torà. Clau: VO-PR-20-014
28/10/2020 00:30 - Registro de publicación

Anunci d'Exposició pública del Projecte reduït. Reforçament del ferm a la carretera local LV- 3003, de Sant Ramon a Torà. PK 5+860 a PK 10+034. Tram: Ivorra – Torà. Clau: VO-PR-20-014 amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Plazo de exposición: 10 de desembre de 2020

Exposició pública del Modificat núm. 1 del Projecte constructiu. Rehabilitació del Pont de Monares i construcció de via verda a la carretera LV-9121, de la C-13 a Llimiana. PK 0+000 al 0+720. Tram: Cellers. Clau: VO-ML-18-007-M1
28/10/2020 00:30 - Registro de publicación

Anunci d'Exposició pública del Modificat núm. 1 del Projecte constructiu. Rehabilitació del Pont de Monares i construcció de via verda a la carretera LV-9121, de la C-13 a Llimiana. PK 0+000 al 0+720. Tram: Cellers. Clau: VO-ML-18-007-M1, amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Plazo de exposición: 10 de desembre de 2020

Anunci dia, lloc i hora de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)i data de la prova selectiva
27/10/2020 09:06 - Registro de publicación

Anunci comunicació dia, lloc i hora de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)i data de la prova selectiva

Plazo de exposición: A la fi del procés

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica