Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Imprimir copia auténtica
194 anuncios
Anunci relació definitiva admesos i exclosos i anunci data de la prova, corresponent a la fase d´oposició per a la creació d´una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/01)
Anunci correcció d’errades de la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´oficial de recaptació (C1) per a l´ Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (Borsa núm. 20/04)
12/02/2021 00:30 - Registro de publicación

Anunci correcció d’errades al decret de Presidència número 2946, de 3 de novembre de 2020, pel qual s´aprova i es fa pública la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´oficila de recaptació (C1) per a l´OAGRTL(Borsa núm. 20/04)

Plazo de exposición: 26 de febrer de 2021

Anunci resultats prova específica de coneixements de llengua catalana del procés selectiu per a la creació d´una borsa de treball de programador/a junior (borsa núm 20/06)
11/02/2021 00:30 - Registro de publicación

Anunci resultats prova específica de coneixements de llengua catalana del procés selectiu per a la creació d´una borsa de treball de programador/a junior (borsa núm 20/06)

Plazo de exposición: 11 de març de 2021

Anunci relació definitiva admesos i exclosos i anunci data de la prova corresponent a la fase d'oposició per a la creació d´una borsa de treball de professors (A2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
09/02/2021 13:56 - Registro de publicación

Anunci relació definitiva admesos i exclosos i anunci data de la prova, corresponent a la fase d´oposició per a la creació d´una borsa de treball de porfessor/a (A2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)

Plazo de exposición: 10 de març de 2021

Anunci dia, lloc i hora de l'entrevista corresponent a la Fase de concurs per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)
09/02/2021 08:48 - Registro de publicación

Anunci dia, lloc i hora de l'entrevista corresponent a la Fase de concurs per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)

Plazo de exposición: A la finalització del procés selectiu

Anunci contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER i creació d’una borsa de treball per a la coordinació-gestió d’operacions FEDER (número de convocatòria 20/01)
05/02/2021 09:34 - Registro de publicación

Anunci contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER i creació d’una borsa de treball per a la coordinació-gestió d’operacions FEDER (número de convocatòria 20/01)

Plazo de exposición: 6 de març de 2021

Projecte de traçat. Condicionament de la carretera LV-3023, de la C-14 a Donzell d'Urgell. PK 0+000 al 3+279. Tram: Donzell d'Urgell. Clau:VOPA- 19-018 (Expd. 2019-2252)
01/02/2021 10:55 - Registro de publicación

Anunci d'exposició publica de l'aprovació inicial del Projecte de traçat. Condicionament de la carretera LV-3023, de la C-14 a Donzell d'Urgell. PK 0+000 al 3+279. Tram: Donzell d'Urgell. Clau:VOPA-19-018 (Expd. 2019-2252). En la seva conseqüència, es procedeix a exposar-lo al públic, pel termini de trenta (30) dies hàbils, amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions, considerant-se definitivament aprovat cas de no presentar-se cap reclamació i/o al·legació al mateix.

Plazo de exposición: 15 de març de 2021

Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l'àmbit de la promoció de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI
29/01/2021 00:30 - Registro de publicación

Edicte aprovació definitiva de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l'àmbit de la promoció de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI

Plazo de exposición: 29 de març de 2021

Anunci substitució Secretaria de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
27/01/2021 10:48 - Registro de publicación

Anunci substitució secretaria de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball de professor/a (A2) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)

Plazo de exposición: 27 de febrer de 2021

Anunci esmena resultats de la prova tipus test corresponent a la fase d´oposició per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a (Borsa núm. 20/03)
27/01/2021 00:30 - Registro de publicación

Anunci esmena resultats de la prova tipus test corresponent a la fase d'oposició per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a C1 per a les Escoles Especials Llar de Sant Josep de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)

Plazo de exposición: 27 de febrer de 2021

Documentos asociados:
Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros