Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
145 anuncis
Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d´operacions FEDER i creació d´una borsa de treball per a la coordinació-gestió d´operacions FEDER (número de convocatòria 20/01).
11/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Per acord de data 30 de març de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, ha aprovat les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d´operacions FEDER i creació d´una borsa de treball per a la coordinació-gestió d´operacions FEDER.

Termini d'exposició: 1 de juliol de 2020

Exposició pública del Projecte reduït. Rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera LV-1007, de la B-100 a La Ra bassa, PK 0+000 a PK 2+842. Tram: Sant Guim de Freixenet. Clau: VO-PRF-20-004
12/06/2020 10:04 - Registre de publicació

Anunci d'Exposició pública de l'aprovació inicial del Projecte reduït. Rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera LV-1007, de la B-100 a La Ra bassa, PK 0+000 a PK 2+842. Tram: Sant Guim de Freixenet. Clau: VO-PRF-20-004

Termini d'exposició: 27 de juliol de 2020

Exposició pública del Projecte reduït. Mesures ambientals complementàries al Projecte de condicionament de la carretera local LV-3231, d'Agramunt a Tornabous. Tram 3 PK 0+000 al 6+440. Clau: VO-MA-19-039
12/06/2020 09:52 - Registre de publicació

Anunci d'Exposició pública de l'aprovació inicial del Projecte reduït. Mesures ambientals complementàries al Projecte de condicionament de la carretera local LV-3231, d'Agramunt a Tornabous. Tram 3 PK 0+000 al 6+440. Clau: VO-MA-19-039

Termini d'exposició: 27 de juliol de 2020

Exposició pública del Projecte reduït. Millores al drenatge i rehabilitació del ferm a la carretera local LP-4033b de la C-16 (accessos al Túnel del Cadí) a la LP Girona. PK 1+250 al 3+365. Tram: Prats i Sansor. Clau: VO-PRF-18-018.
12/06/2020 09:44 - Registre de publicació

Anunci Exposició pública de l'aprovació inicial del Projecte reduït. Millores al drenatge i rehabilitació del ferm a la carretera local LP-4033b de la C-16 (accessos al Túnel del Cadí) a la LP Girona. PK 1+250 al 3+365. Tram: Prats i Sansor. Clau: VO-PRF-18-018.

Termini d'exposició: 27 de juliol de 2020

Esposició pública del Projecte reduït. Seguretat vial. Millora local. Millora de corba entre PK 7+760. Jaciment de "Els Estinclells". Carretera local LV-2021 de Tàrrega a Sant Martí de Maldà. Tram: Verdú. Clau VO-ML-20-007
12/06/2020 09:33 - Registre de publicació

Anunci d'Esposició pública de l'aprovació inicial del Projecte reduït. Seguretat vial. Millora local. Millora de corba entre PK 7+760. Jaciment de "Els Estinclells". Carretera local LV-2021 de Tàrrega a Sant Martí de Maldà. Tram: Verdú. Clau VO-ML-20-007

Termini d'exposició: 27 de juliol de 2020

Aprovació inicial Adhesió de la Diputació de Lleida al Consorci Localret i aprovació dels seus Estatuts
10/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Exposició pública per un període de 30 dies de l'aprovació inicial de l'adhesió de Lleida al Consorci Localret

Termini d'exposició: 23 de juliol de 2020

Aprovació inicial Modificació puntual Reglament Orgànic de la Diputació de Lleida
09/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Exposició pública per un període de 30 dies de l'aprovació inicial de la modificació puntual del Reglament Orgànic de la Diputació de Lleida

Termini d'exposició: 22 de juliol de 2020

Anunci d’aprovació inicial de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms.
09/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Exposició pública per un període de 30 dies de l'aprovació inicial de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Lleida.

Termini d'exposició: 22 de juliol de 2020

Anunci d’informació pública d’aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins. Gener 2020-juny 2021.
08/06/2020 08:30 - Registre de publicació

El Ple de la Diputació de Lleida, en sessió de caràcter ordinari de 28 de maig de 2020, ha acordat l’aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins. Gener2020-juny 2020 per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions durant el termini de deu dies hàbils.

Termini d'exposició: 22 de juny de 2020

Anunci del Decret 1208/2020, de 1 de juny, que regula els criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis a la Diputació de Lleida, organismes autònoms i ens depenents
03/06/2020 10:50 - Registre de publicació

La Presidència de la corporació ha dictat la resolució 1208/2020, de 1 de juny, que regula els criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma i ampliació de terminis a la Diputació de Lleida, organismes autònoms i ens depenents.

Termini d'exposició: -

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica