Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
181 anuncis
Anunci de la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa d’educadors (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03).
23/10/2020 10:25 - Registre de publicació

Anunci d'exposició pública del decret de presidència número 2787, de 22 d´octubre de 2020, s´aprova i es fa pública la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa d’educadors (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03). Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Lleida, per esmenar, si escau, els defectes de la seva sol·licitud inicial, preferiblement a través del formulari electrònic d’esmenes al llistat provisional habilitat a la seu electrònica de la Diputació de Lleida https://tramits.diputaciolleida.cat/ o mitjançant un escrit que es presentarà en el Registre General de la Diputació.

Termini d'exposició: 6 de novembre de 2020

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 9, i crèdits extraordinaris número 8,del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.
20/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 9, i crèdits extraordinaris número 8,del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.

Termini d'exposició: 10 de novembre de 2020

Anunci d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets i assenyalament de data per la redacció de les Actes prèvies a l‘ocupació. Projecte reduït: Mesures ambientals complementàries al Projecte de condicionament de la carretera local LV-3231, d’Agramunt a Tornabous. Tram 3 pk 0+000 al 6+440.
16/10/2020 08:40 - Registre de publicació

Anunci d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets i assenyalament de data per la redacció de les Actes prèvies a l‘ocupació. Projecte reduït: Mesures ambientals complementàries al Projecte de condicionament de la carretera local LV-3231, d’Agramunt a Tornabous. Tram 3 pk 0+000 al 6+440.

Termini d'exposició: 3 de novembre de 2020

Anunci Relació definitiva, d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)i data de la prova selectiva
13/10/2020 15:20 - Registre de publicació

Relació definitiva, d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01) i data de la prova selectiva.

Termini d'exposició: A la fi del procés

Relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball de programador/a juniors (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/06)
09/10/2020 15:21 - Registre de publicació

Relació provisional d´admesos i exclosos del Procés selectiu mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de programador/a juniors (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/06), publicat al BOP núm. 120, de 23 de juny de 2020.

Termini d'exposició: 26 d'octubre de 2020

Aprovació inicial del Pla de cooperació municipal per a fer front a les despeses derivades de la prevenció d’incendis forestals 2020.
09/10/2020 09:43 - Registre de publicació

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla de cooperació municipal per a fer front a les despeses derivades de la prevenció d’incendis forestals 2020 per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions durant el termini de deu dies hàbils.

Termini d'exposició: 26 d'octubre de 2020

Aprovació inicial de les Bases específiques per la concessió de subvencions a les associacions i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Lleida per a la promoció de la igualtat
08/10/2020 08:30 - Registre de publicació

Anunci d'aprovació inicial de les Bases específiques per la concessió de subvencions a les associacions i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Lleida per a la promoció de la igualtat.

Termini d'exposició: 6 de novembre de 2020

Aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l’àmbit d’aplicació de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI
08/10/2020 08:30 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública d'aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l’àmbit d’aplicació de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI

Termini d'exposició: 6 de novembre de 2020

Edicte aprovacio inicial del Pla econòmic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d'Aran per a la promoció de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI
05/10/2020 08:30 - Registre de publicació

Edicte aprovacio inicial del Pla econòmic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d'Aran per a la promoció de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions durant el termini de deu dies hàbils.

Termini d'exposició: 20 d'octubre de 2020

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del Territori de Lleida 2020-2021.
30/09/2020 08:47 - Registre de publicació

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del Territori de Lleida 2020-2021 per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions durant el termini de deu dies hàbils. El Pla s’entendrà definitivament aprovat si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període abans esmentat.

Termini d'exposició: 14 d'octubre de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica