Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
112 anuncis
Edicte d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 4 i crèdits extraordinaris número 4 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d’ingressos de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
02/06/2020 19:02 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 4 i crèdits extraordinaris número 4 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d’ingressos de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs

Termini d'exposició: 22 de juny de 2020

Edicte d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 3 i crèdits extraordinaris número 3 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d’ingressos del Patronat de Turisme.
02/06/2020 18:58 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 3 i crèdits extraordinaris número 3 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d’ingressos del Patronat de Turisme.

Termini d'exposició: 22 de juny de 2020

Edicte d’aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant crèdits extraordinaris número 2, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, i destinat a sufragar despeses de Serveis Socials i promoció social de la política de despesa 23 per pal·liar els efectes de la crisi sanitària de COVID-19.
02/06/2020 18:49 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant crèdits extraordinaris número 2, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, i destinat a sufragar despeses de Serveis Socials i promoció social de la política de despesa 23 per pal·liar els efectes de la crisi sanitària de COVID-19.

Termini d'exposició: 22 de juny de 2020

Aprovació de les bases generals per a la constitució i funcionament de les borses de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes dependents
02/06/2020 09:21 - Registre de publicació

Anunci de l'aprovació de les bases generals per a la constitució i funcionament de les borses de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes dependents

Termini d'exposició: 2 de juliol de 2020

Aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura de l’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS de Lleida, per a l’any 2020
29/05/2020 02:53 - Registre de publicació

Anunci d'exposició pública aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura de l’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS de Lleida, per a l’any 2020

Termini d'exposició: 12 de juny de 2020

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses derivades de la campanya agrària 2020.
01/06/2020 10:14 - Registre de publicació

INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses derivades de la campanya agrària 2020.

Termini d'exposició: 15 de juny de 2020

Documents associats:
Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant suplements de crèdits número 2
20/05/2020 08:30 - Registre de publicació

Exposició pública de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant suplements de crèdits número 2

Termini d'exposició: 10 de juny de 2020

Informació pública d’aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida.
04/05/2020 10:25 - Registre de publicació

Edicte d'exposició publica de l'aprovació inicial de la modificació de les Bases del PDL, aprovades inicialment al Ple de la Diputacio de 28 de febrer de 2019 i publicades al BOP de Lleida num 85 de 3 de maig de 2019. La modificació afecta a l’article 27 de les Bases: Lliurament de bestretes, com a mesura de facilitar liquiditat als ens locals.

Termini d'exposició: 16 de juny de 2020

Informació pública d’aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores del Pla Extraordinari d’Inversions Locals (2017-2018)
04/05/2020 10:11 - Registre de publicació

Edicte d'exposició publica de l'aprovació inicial de la modificació de les Bases del PEIL, 2017-2018, aprovades inicialment al Ple de la Diputacio de 19 de maig 2017 i publicades al BOP de Lleida num. 131 de 7/07/2017. Aprovada modificació de l'article 24: termini d'execució i justificació, al Ple de la Diputació de 21 de juny de 2018 i publicat al BOP de Lleida núm. 160 de 17/08/18. La modificació afecta a l’article 28 de les Bases: Lliurament de bestretes, com a mesura de facilitar liquiditat als ens locals.

Termini d'exposició: 16 de juny de 2020

Edicte d’expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant suplements de crèdits número 2
29/04/2020 11:29 - Registre de publicació

Edicte d’expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant suplements de crèdits número 2. S’exposa al públic per un termini de vuit dies a l’efecte de poder examinar l’expedient i presentar les reclamacions que es considerin oportunes. No obstant això, aquest expedient gaudirà d’executivitat, des del mateix moment de la seva aprovació.

Termini d'exposició: 13 de maig de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica