Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
144 anuncis
Expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 8 i crèdits extraordinaris número 7 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.
03/08/2020 08:48 - Registre de publicació

Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 8 i crèdits extraordinaris número 7 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.

Termini d'exposició: 24 d'agost de 2020

Expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 7 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020
03/08/2020 08:44 - Registre de publicació

Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 7 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020

Termini d'exposició: 24 d'agost de 2020

Expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 6 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.
03/08/2020 08:39 - Registre de publicació

Edicte d'exposició pública de l'Expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 6 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.

Termini d'exposició: 24 d'agost de 2020

Expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 6 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.
03/08/2020 08:32 - Registre de publicació

Edicte d'exposició publica de l'aprovació inicial de l'Expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 6 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.

Termini d'exposició: 24 d'agost de 2020

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Anunci d’aprovació de les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER i creació d’una borsa de treball per a la coordinació-gestió d’operacions FEDER (número de convocatòria 20/01)
03/08/2020 08:26 - Registre de publicació

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Anunci d’aprovació de les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER i creació d’una borsa de treball per a la coordinació-gestió d’operacions FEDER (número de convocatòria 20/01)

Termini d'exposició: 23 d'agost de 2020

Edicte d’aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 5 i crèdits extraordinaris número 5 del pressupost de la Diputació de Lleida de l’exercici 2020 i modificació del pressupost d’ingressos del Patronat de Promoció Econòmica.
03/08/2020 08:20 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 5 i crèdits extraordinaris número 5 del pressupost de la Diputació de Lleida de l’exercici 2020 i modificació del pressupost d’ingressos del Patronat de Promoció Econòmica.

Termini d'exposició: 24 d'agost de 2020

Edicte d’aprovació definitiva de l'expedient de la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 1 i suplements de crèdits número 1 del pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
30/07/2020 09:33 - Registre de publicació

Edicte d'exposició pública de l’aprovació definitiva de l'expedient de la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 1 i suplements de crèdits número 1 del pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Termini d'exposició: 22 d'agost de 2020

Edicte. Declaració d’urgent ocupació dels terrenys privatius afectats per expropiació forçosa en execució d’obres d’emergència.Traçat alternatiu provisional a la carretera LV-9124,de la C-13 a Moror,per trencament de massís rocós en cornisa situada al marge dret del pk 4+960 i aixecament actes prèvies.
22/07/2020 08:30 - Registre de publicació

Anunci d’informació pública de la relació de béns i drets afectats i citacio per la signatura de les actes previes a l'ocupacio.

Termini d'exposició: 20 d'agost de 2020

Determinació de les presidències d’àrea i delegació de competències de la Presidència en favor de diversos diputats.
08/07/2020 15:47 - Registre de publicació

Edicte relatiu a la determinació de les presidències d’àrea de la Diputació, delegació de competències i posada en marxa del Registre de decrets electrònics de la Diputació de Lleida

Termini d'exposició: indefinit

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 3 i crèdits extraordinaris número 3 del pressupost de la Diputació de Lleida de l’exercici 2020, i la modificació del pressupost d’ingressos del Patronat de Turisme.
01/07/2020 08:30 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 3 i crèdits extraordinaris número 3 del pressupost de la Diputació de Lleida de l’exercici 2020, i la modificació del pressupost d’ingressos del Patronat de Turisme, atès que durant el període d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions contra el mateix,

Termini d'exposició: 22 de juliol de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica