Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
181 anuncis
Anunci resultats definitius concurs oposició i proposta nomenament del procés selectiu, d'una plaça Auxiliar de Recaptació, amb caràcter interí, Subgrup C2 amb destinació a l'Oficina de Balaguer (BOP núm. 120, 21 de juny de 2019)
05/11/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci resultats definitius concurs oposició i proposta nomenament del procés selectiu, d'una plaça Auxiliar de Recaptació, amb caràcter interí, Subgrup C2 amb destinació a l'Oficina de Balaguer (BOP núm. 120, 21 de juny de 2019). Procés selectiu SR 1-2019.

Termini d'exposició: 5 de gener de 2021

Anunci resultats de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)
04/11/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci resultats de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)

Termini d'exposició: A la fi del procés

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial de les bases específiques per l’atorgament d’ajuts per a projectes a realitzar per les organitzacions no governamentals per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional
29/10/2020 12:25 - Registre de publicació

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial de les bases específiques per l’atorgament d’ajuts per a projectes a realitzar per les organitzacions no governamentals per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, i concedir audiència als interessats durant el mateix termini, d’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Termini d'exposició: 25 de novembre de 2020

Anunci de rectificació de l'edicte publicat al BOP 195, de data 8 d'octubre de 2020, d'informació pública d'aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l'àmbit d'aplicació de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènera i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI.
29/10/2020 12:06 - Registre de publicació

Anunci de rectificació de l'edicte publicat al BOP 195, de data 8 d'octubre de 2020, d'informació pública d'aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l'àmbit d'aplicació de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènera i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI.

Termini d'exposició: 25 de novembre de 2020

Anunci Relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball de professors (A2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
29/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Relació provisional d´admesos i exclosos del Procés selectiu mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de professors (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05), publicat al BOP núm. 120, de 23 de juny de 2020.

Termini d'exposició: 12 de novembre de 2020

Exposició pública del Projecte reduït. Millora de les característiques superficials de la carretera local LV- 4241, de Solsona a Coll de Jou. PK 15+500 a PK 23+165: Lladurs - Guixers (Coll de Jou) Clau: VO-PR-20-019
28/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci d'Exposició pública del Projecte reduït. Millora de les característiques superficials de la carretera local LV- 4241, de Solsona a Coll de Jou. PK 15+500 a PK 23+165: Lladurs - Guixers (Coll de Jou) Clau: VO-PR-20-019 amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions

Termini d'exposició: 10 de desembre de 2020

Exposició pública del Projecte reduït. Reforçament del ferm a la carretera local LV- 3003, de Sant Ramon a Torà. PK 5+860 a PK 10+034. Tram: Ivorra – Torà. Clau: VO-PR-20-014
28/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci d'Exposició pública del Projecte reduït. Reforçament del ferm a la carretera local LV- 3003, de Sant Ramon a Torà. PK 5+860 a PK 10+034. Tram: Ivorra – Torà. Clau: VO-PR-20-014 amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Termini d'exposició: 10 de desembre de 2020

Exposició pública del Modificat núm. 1 del Projecte constructiu. Rehabilitació del Pont de Monares i construcció de via verda a la carretera LV-9121, de la C-13 a Llimiana. PK 0+000 al 0+720. Tram: Cellers. Clau: VO-ML-18-007-M1
28/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci d'Exposició pública del Modificat núm. 1 del Projecte constructiu. Rehabilitació del Pont de Monares i construcció de via verda a la carretera LV-9121, de la C-13 a Llimiana. PK 0+000 al 0+720. Tram: Cellers. Clau: VO-ML-18-007-M1, amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Termini d'exposició: 10 de desembre de 2020

Anunci dia, lloc i hora de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)i data de la prova selectiva
27/10/2020 09:06 - Registre de publicació

Anunci comunicació dia, lloc i hora de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)i data de la prova selectiva

Termini d'exposició: A la fi del procés

Anunci relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d’auxiliars administratius (C2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/02).
27/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci que per decret de presidència número 2825, de 23 d´octubre de 2020, s´aprova i es fa pública la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d’auxiliars administratius (C2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/02).

Termini d'exposició: 10 de Novembre de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica