Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
181 anuncis
Convocatòria per a la provisió de llocs de treball reservat al personal funcionari de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional pel sistema de lliure designació
15/01/2021 18:00 - Registre de publicació

Convocatòria per a la provisió de llocs de treball reservat al personal funcionari de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional pel sistema de lliure designació del lloc d'Assessor/a de Gestió Econòmica Local de la Diputació de Lleida.

Termini d'exposició: 5 de febrer de 2021

Anunci correcció d’errades de la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/01)
05/01/2021 00:30 - Registre de publicació

Correcció d’errades al decret de Presidència número 2947, de 3 de novembre de 2020, pel qual s´aprova i es fa pública la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/01).

Termini d'exposició: 20 de gener de 2021

Anunci resultats prova tipus test de la fase d´oposició de la borsa d´educador/a (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/03)
30/12/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci resultats prova tipus test de la fase d´oposició de la borsa d'educador/a (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/03)

Termini d'exposició: 30 de gener de 2021

Aprovació inicial del Reglament de regulació dels processos de notificació i comunicació de la Diputació de Lleida amb els empleats públics de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms i de la resta d'Administracions
30/12/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci d'aprovació inicial del Reglament de regulació dels processos de notificació i comunicació de la Diputació de Lleida amb els empleats públics de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms i de la resta d'Administracions, i sotmetre aquest Reglament a informació pública per un període de trenta dies i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

Termini d'exposició: 12 de febrer de 2021

ANUNCI RESULTATS FASE CONCURS I RESULTATS FINALS CORRESPONENT AL PROCÉS SELECTIU DE TRES COORDINADORS-GESTORS D’OPERACIONS FEDER (NÚMERO DE LA CONVOCATÒRIA 20/01)
23/12/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci resultats fase concurs i resultats finals, corresponent al procés selectiu de tres coordinadors-gestors d'operacions FEDER (Número de la convocatòria 20/01).

Termini d'exposició: 23 de gener de 2020

Edicte d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2021
21/12/2020 00:30 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de Pressupost general de la Diputació de Lleida, OO.AA. i Ens dependents, per l’any 2021.L'ex0pedient es sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils; durant aquest termini es podrà consultar a la Intervenció General i els interessats poden examinar-lo i presentar al·legacions i reclamacions davant el Ple.

Termini d'exposició: 14 de gener de 2021

Exposició pública del Projecte de reforma del local propietat de la Diputació de Lleida al carrer Comerç, 2, per destinar-lo a Sala de premsa i comunicació de les Terres de Lleida
18/12/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci d'exposició pública del Projecte de reforma del local propietat de la Diputació de Lleida al carrer Comerç, 2, per destinar-lo a Sala de premsa i comunicació de les Terres de Lleida, amb la finalitat que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions, pel termini de trenta (30) dies hàbils-, considerarnt-se definitivament aprovat cas de no presentar-se cap reclamació i/o al·legació al mateix.

Termini d'exposició: 4 de febrer de 2021

Anunci relació definitiva admesos i exclosos per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)
16/12/2020 08:48 - Registre de publicació

Anunci relació definitiva admesos i exclosos i anunci data de la prova, corresponent a la fase d´oposició per a la creació d´una borsa de treball d'educador/a (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)

Termini d'exposició: 16 de gener de 2021

Modificació del Pla econòmic per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i urgencia social dels Consells Comarcals i de l’ajuntament de Lleida, anualitat 2020
15/12/2020 15:33 - Registre de publicació

Publicació al BOP de l’Acord del Ple de la Diputació de Lleida , núm. 9/2020 de 19 de noviembre de 2020 , per la Modificació del Pla econòmic per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i urgencia social dels Consells Comarcals i de l’ajuntament de Lleida, anualitat 2020

Termini d'exposició: 21 de desembre de 2020

Anunci prova tipus test corresponent a la fase d´oposició per a la creació d´una borsa de treball de programador/a juniors (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/06)
09/12/2020 08:39 - Registre de publicació

Prova tipus test corresponent a la fase d´oposició per a la creació d´una borsa de treball de programador/a juniors (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/06)

Termini d'exposició: 7 de gener de 2021

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica