Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
47 anuncis
Aprovació de les Bases generals per a la provisió de caràcter definitiu, mitjançant concurs, dels llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
08/03/2018 10:09 - Registre de publicació

Aprovació per la Junta de Govern núm. 6/2018, en sessió de caràcter ordinari de 20 de febrer de 2018, d 'aprovació de les Bases generaIs per a la provisió de caràcter definitiu, mitjançant concurs, dels llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autonoms

Termini d'exposició: A la fi de la tramitació del procès

Aprovació de les Bases específiques per a la provisió de 12 places del grup C, subgrup C2, reservades a la promoció interna de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
08/08/2018 08:30 - Registre de publicació

Aprovació per la Junta de Govern Local núm. 28/2018, en sessió de 30 de juliol de 2018, de les Bases específiques per a la provisió de 12 places del grup C, subgrup C2, reservades a la promoció interna de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms

Termini d'exposició: a la fi del procès

Aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes autònoms
10/02/2017 14:30 - Registre de publicació

Aprovació pel Ple de la Corporació núm.1/2017, en sessió de caràcter ordinari de 20 de gener de 2017, d'aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms i Annex de les RLTs.

Termini d'exposició: A la fi dels concursos d'adscripció definitiva

Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
08/03/2018 10:16 - Registre de publicació

Aprovació pel Ple de la Corporació núm. 2/2018, en sessió de caràcter ordinari de 22 de febrer de 2018, d'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball 1/2017

Termini d'exposició: A la fi de la tramitació del procès

Anunci nomenaments titulars òrgans directius de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
22/01/2018 12:10 - Registre de publicació

Nomenaments titulars òrgans directius de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

Termini d'exposició: Fins al termini de la legislatura

Anunci d’aprovació de les bases i convocatòria de concurs oposició interí. Auxiliar de recaptació C 2 a Vielha (SR 1-2018)
Llista d'aprovats de català places de Capatàs
10/09/2018 08:30 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica