Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
128 anuncis
Relació provisional, d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01) i composició del Tribunal de selecció
15/09/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci de la relació provisional, d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01) i composició del Tribunal de selecció

Termini d'exposició: 28 de setembre de 2020

Edicte d'informació pública de la relació de bens i drets afectats pel Projecte reduït: Mesures ambientals complementàries al Projecte de condicionament de la carretera local LV-3231, d'Agramunt a Tornabous. Tram 3 pk 0+000 al 6+440
Anunci d'informació pública de l'acord de derogació de l'ordenança fiscal número 8 . Ajuda tècnica en la redacció de projectes i direccions d'obra
Aprovació inicial de la modificació de l'acord del Ple de 31-07-2019 d'aprovació de la definició de l'estructura dels òrgans directius de la Diputació i dels seus OOAA i aprovació de la RLT dels òrgans directius
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits núm. 8 i crèdits extraordinaris núm. 7 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits núm. 7 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris núm. 6 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits núm. 6 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020
Política de Seguretat de la Informació de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
17/08/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci d'aprovació de la Política de Seguretat de la Informació de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms.

Termini d'exposició: Indefinit

Aprovació inicial del Reglament regulador del Comitè de Seguretat de la Informació i Protecció de dades de caràcter personal de la Diputació de Lleida i dels Organismes Autònoms
17/08/2020 00:30 - Registre de publicació

Exposició pública per un període de 30 dies de l'aprovació inicial del Reglament regulador del Comitè de Seguretat de la Informació i Protecció de dades de caràcter personal de la Diputació de Lleida i dels Organismes Autònoms.

Termini d'exposició: 28 de setembre de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica