Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
47 anuncis
Anunci Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Noves Tecnologies i l'Administració Electrònica.
09/08/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci Bases de la Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Noves Tecnologies i l'Administració Electrònica, aprovada per Decret de la Presidència núm. 4284, de 5 d'agost de 2019.

Termini d'exposició: 26 d'agost de 2019

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres gestors de Projectes FEDER (número de convocatòria 19/02)
Convocatòria del 31è Premi Turístic Internacional “ Pica d’Estats “ de premsa, ràdio,
10/07/2019 14:31 - Registre de publicació

Decret d'aprovació de la Convocatòria del 31è Premi Turístic Internacional “ Pica d’Estats “ de premsa, ràdio, televisió i internet, núm. 251 de 25 de juny de 2019.

Termini d'exposició: 19 de novembre de 2019

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, un/a administratiu/va per al desenvolupament del programa del Pla Extraordinari d'Inversions Locals i del Pla d'Arrendaments i Subministraments i creació de borsa de treball (número de convocatòria 19/03)
26/03/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública de l'aprovació de les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, un/a administratiu/va per al desenvolupament del programa del Pla Extraordinari d'Inversions Locals i del Pla d'Arrendaments i Subministraments i creació de borsa de treball (número de convocatòria 19/03)

Termini d'exposició: A la fi del procés

Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, la plaça d'auxiliar de recaptació, subgrup C2, de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida 1-2019
27/06/2019 14:56 - Registre de publicació

Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, la plaça d'auxiliar de recaptació, subgrup C2, de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida 1-2019

Termini d'exposició: A la fí del procés de selecció

Convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, 1 plaça d'enginyer/a tècnic/a topògraf/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (número de convocatòria 18/05)
18/10/2018 08:30 - Registre de publicació

Per acord de data 1 d' octubre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, ha aprovat les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 1 plaça d'enginyer/a tècnic/a topògraf/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida, de conformitat amb les bases específiques que s'adjunten a aquest anunci.

Termini d'exposició: 7 de novembre de 2018

Anunci Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament una plaça administratiu/a a la plantilla de la Diputació de Lleida i constitució borsa de treball (19/01)
Informació pública de l'expedient administratiu núm. 1/2017, de modificació de la RLT de la Diputació de Lleida i els seus OOAA.
Edicte d’aprovació de les Bases específiques per a la provisió de 7 places del grup A, subgrup A1,
14/06/2018 11:47 - Registre de publicació

Aprovació per la Junta de Govern Local núm. 19/2018, en sessió de 4 de juny de 2018, de les Bases específiques per a la provisió de 7 places del grup A, subhgrup A1, reservades a la promoció interna de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms.

Termini d'exposició: A la finalització del procés.

Edicte d’aprovació de les Bases específiques per a la provisió de 24 places del grup C, subgrup C1,
14/06/2018 11:54 - Registre de publicació

Aprovació per la Junta de Govern Local núm. 19/2018, en sessió de 4 de juny de 2018, de les Bases específiques per a la provisió de 24 places del grup C, subgrup C1, reservades a la promoció interna de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms.

Termini d'exposició: A la finalització del procés.

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica