Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
162 anuncis
Anunci resultats prova específica de coneixements de llengua catalana del procés selectiu per a la creació d´una borsa de treball de programador/a junior (borsa núm 20/06)
11/02/2021 00:30 - Registre de publicació

Anunci resultats prova específica de coneixements de llengua catalana del procés selectiu per a la creació d´una borsa de treball de programador/a junior (borsa núm 20/06)

Termini d'exposició: 11 de març de 2021

Anunci relació definitiva admesos i exclosos i anunci data de la prova corresponent a la fase d'oposició per a la creació d´una borsa de treball de professors (A2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
09/02/2021 13:56 - Registre de publicació

Anunci relació definitiva admesos i exclosos i anunci data de la prova, corresponent a la fase d´oposició per a la creació d´una borsa de treball de porfessor/a (A2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)

Termini d'exposició: 10 de març de 2021

Anunci dia, lloc i hora de l'entrevista corresponent a la Fase de concurs per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)
09/02/2021 08:48 - Registre de publicació

Anunci dia, lloc i hora de l'entrevista corresponent a la Fase de concurs per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)

Termini d'exposició: A la finalització del procés selectiu

Anunci contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER i creació d’una borsa de treball per a la coordinació-gestió d’operacions FEDER (número de convocatòria 20/01)
05/02/2021 09:34 - Registre de publicació

Anunci contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER i creació d’una borsa de treball per a la coordinació-gestió d’operacions FEDER (número de convocatòria 20/01)

Termini d'exposició: 6 de març de 2021

Projecte de traçat. Condicionament de la carretera LV-3023, de la C-14 a Donzell d'Urgell. PK 0+000 al 3+279. Tram: Donzell d'Urgell. Clau:VOPA- 19-018 (Expd. 2019-2252)
01/02/2021 10:55 - Registre de publicació

Anunci d'exposició publica de l'aprovació inicial del Projecte de traçat. Condicionament de la carretera LV-3023, de la C-14 a Donzell d'Urgell. PK 0+000 al 3+279. Tram: Donzell d'Urgell. Clau:VOPA-19-018 (Expd. 2019-2252). En la seva conseqüència, es procedeix a exposar-lo al públic, pel termini de trenta (30) dies hàbils, amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions, considerant-se definitivament aprovat cas de no presentar-se cap reclamació i/o al·legació al mateix.

Termini d'exposició: 15 de març de 2021

Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l'àmbit de la promoció de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI
29/01/2021 00:30 - Registre de publicació

Edicte aprovació definitiva de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l'àmbit de la promoció de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI

Termini d'exposició: 29 de març de 2021

Anunci substitució Secretaria de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
27/01/2021 10:48 - Registre de publicació

Anunci substitució secretaria de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball de professor/a (A2) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)

Termini d'exposició: 27 de febrer de 2021

Anunci esmena resultats de la prova tipus test corresponent a la fase d´oposició per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a (Borsa núm. 20/03)
27/01/2021 00:30 - Registre de publicació

Anunci esmena resultats de la prova tipus test corresponent a la fase d'oposició per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a C1 per a les Escoles Especials Llar de Sant Josep de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)

Termini d'exposició: 27 de febrer de 2021

Documents associats:
Projecte d’obres de restauració de les finestres i vitralls de la zona de Presidència del palau de la Diputació de Lleida
20/01/2021 00:30 - Registre de publicació

Anunci d'exposició pública del Projecte d’obres de restauració de les finestres i vitralls de la zona de Presidència del palau de la Diputació de Lleida amb la finalitat que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Termini d'exposició: 3 de març de 2021

Edicte d’aprovació definitiu del Pressupost General de la Diputació de Lleida, OO.AA i Ens dependents per a l’exercici 2021
19/01/2021 09:11 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiu del Pressupost General de la Diputació de Lleida, OO.AA i Ens dependents per a l’exercici 2021

Termini d'exposició: 9 de febrer de 2021

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica