Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
128 anuncis
Anunci de rectificació de l'edicte publicat al BOP 195, de data 8 d'octubre de 2020, d'informació pública d'aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l'àmbit d'aplicació de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènera i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI.
29/10/2020 12:06 - Registre de publicació

Anunci de rectificació de l'edicte publicat al BOP 195, de data 8 d'octubre de 2020, d'informació pública d'aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l'àmbit d'aplicació de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènera i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI.

Termini d'exposició: 25 de novembre de 2020

Anunci Relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball de professors (A2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
29/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Relació provisional d´admesos i exclosos del Procés selectiu mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de professors (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05), publicat al BOP núm. 120, de 23 de juny de 2020.

Termini d'exposició: 12 de novembre de 2020

Exposició pública del Projecte reduït. Millora de les característiques superficials de la carretera local LV- 4241, de Solsona a Coll de Jou. PK 15+500 a PK 23+165: Lladurs - Guixers (Coll de Jou) Clau: VO-PR-20-019
28/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci d'Exposició pública del Projecte reduït. Millora de les característiques superficials de la carretera local LV- 4241, de Solsona a Coll de Jou. PK 15+500 a PK 23+165: Lladurs - Guixers (Coll de Jou) Clau: VO-PR-20-019 amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions

Termini d'exposició: 10 de desembre de 2020

Exposició pública del Projecte reduït. Reforçament del ferm a la carretera local LV- 3003, de Sant Ramon a Torà. PK 5+860 a PK 10+034. Tram: Ivorra – Torà. Clau: VO-PR-20-014
28/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci d'Exposició pública del Projecte reduït. Reforçament del ferm a la carretera local LV- 3003, de Sant Ramon a Torà. PK 5+860 a PK 10+034. Tram: Ivorra – Torà. Clau: VO-PR-20-014 amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Termini d'exposició: 10 de desembre de 2020

Exposició pública del Modificat núm. 1 del Projecte constructiu. Rehabilitació del Pont de Monares i construcció de via verda a la carretera LV-9121, de la C-13 a Llimiana. PK 0+000 al 0+720. Tram: Cellers. Clau: VO-ML-18-007-M1
28/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci d'Exposició pública del Modificat núm. 1 del Projecte constructiu. Rehabilitació del Pont de Monares i construcció de via verda a la carretera LV-9121, de la C-13 a Llimiana. PK 0+000 al 0+720. Tram: Cellers. Clau: VO-ML-18-007-M1, amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Termini d'exposició: 10 de desembre de 2020

Anunci dia, lloc i hora de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)i data de la prova selectiva
27/10/2020 09:06 - Registre de publicació

Anunci comunicació dia, lloc i hora de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)i data de la prova selectiva

Termini d'exposició: A la fi del procés

Anunci relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d’auxiliars administratius (C2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/02).
27/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci que per decret de presidència número 2825, de 23 d´octubre de 2020, s´aprova i es fa pública la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d’auxiliars administratius (C2) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/02).

Termini d'exposició: 10 de Novembre de 2020

Anunci de la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa d’educadors (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03).
23/10/2020 10:25 - Registre de publicació

Anunci d'exposició pública del decret de presidència número 2787, de 22 d´octubre de 2020, s´aprova i es fa pública la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa d’educadors (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03). Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Lleida, per esmenar, si escau, els defectes de la seva sol·licitud inicial, preferiblement a través del formulari electrònic d’esmenes al llistat provisional habilitat a la seu electrònica de la Diputació de Lleida https://tramits.diputaciolleida.cat/ o mitjançant un escrit que es presentarà en el Registre General de la Diputació.

Termini d'exposició: 6 de novembre de 2020

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 9, i crèdits extraordinaris número 8,del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.
20/10/2020 00:30 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 9, i crèdits extraordinaris número 8,del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.

Termini d'exposició: 10 de novembre de 2020

Anunci d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets i assenyalament de data per la redacció de les Actes prèvies a l‘ocupació. Projecte reduït: Mesures ambientals complementàries al Projecte de condicionament de la carretera local LV-3231, d’Agramunt a Tornabous. Tram 3 pk 0+000 al 6+440.
16/10/2020 08:40 - Registre de publicació

Anunci d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets i assenyalament de data per la redacció de les Actes prèvies a l‘ocupació. Projecte reduït: Mesures ambientals complementàries al Projecte de condicionament de la carretera local LV-3231, d’Agramunt a Tornabous. Tram 3 pk 0+000 al 6+440.

Termini d'exposició: 3 de novembre de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica