Sistema de verificació del certificat de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica

Segons estableix l'article 38.6 de la LLei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les seus electròniques utilitzaran, per identificar-se i garantir una comunicació segura amb les mateixes, certificats reconeguts o qualificat d'autenticació de lloc web o mitjans equivalents.

Els certificats digitals de seu electrònica tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i d'una oficina pública en línia reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

Amb el procediment que es descriu a continuació podeu verificar amb el vostre navegador el certificat de la Seu Electrònica de la Diputació de Lleida, que us garanteix que esteu accedint a la Seu Electrònica, així com l'autenticitat de l'origen de la mateixa i la integritat i confidencialitat de les dades que intercanvieu. Aquest procediment difereix lleugerament en funció del navegador emprat:

 

INTERNET EXPLORER

Cal fer clic a l'esquerra de l'adreça introduïda a la barra d'adreces, on apareixerà el següent pop-up:

 

 

Si cliquem a "Visualitza els certificats" podrem comprovar que es mostren les següents dades que associen el certificat digital a l'adreça web que identifica, així com la seva validesa temporal:

 

 

MOZILLA FIREFOX

Cal fer clic a l'esquerra de l'adreça introduïda a la barra d'adecres on ens apareixerà el següent pop-up:

 

 

 

Clicant a "Més informació" podrem comprovar que es mostren les següents dades:

 

 

Clicant a "Visualitza el certificat" podrem veure la validesa temporal.

 

GOOGLE CHROME

Cal fer clic a la icona del cadenat de la part dreta de la barra d'adreces del navegador i comprovar que es mostren aquestes dades:

 

 

 

Clicant a "Informació del certificat" podrem veure la validesa temporal.

 

SAFARI

Cal fer clic a la icona del cadenat de la part dreta de la barra d'adreces del navegador i comprovar que es mostren les segünets dades:

 

 

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica