Informació relacionada amb la protecció de dades personals

Imprimir còpia autèntica

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, us informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través de la Seu electrònica (i documentació adjunta), seran incorporades a un fitxer o tractament de dades titularitat de la Diputació de Lleida creat amb la finalitat de poder gestionar la sol·licitud/petició presentada.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, tot adreçant-se mitjançant una instància a la Diputació de Lleida, indicant al motiu de la mateixa: "LOPD: exercici dels drets ARCO" i presentant-la al Registre General.

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació, pot consultar l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica