Calendari de dies inhàbils

Imprimir còpia autèntica

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 01/01/2020 - 1 de gener (Cap d'Any).
 • 06/01/2020 - 6 de gener (Reis)
 • 10/04/2020 - 10 d’abril (Divendres Sant)
 • 13/04/2020 - 13 d'abril (Dilluns de Pasqua)
 • 01/05/2020 - 1 de maig (Festa del Treball).
 • 11/05/2020 - 11 de maig (Sant Anastasi)
 • 24/06/2020 - 24 de juny (Sant Joan)
 • 11/09/2020 - 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 29/09/2020 - 29 de setembre (Sant Miquel)
 • 12/10/2020 - 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 08/12/2020 - 8 de desembre (Dia de la Immaculada Concepció)
 • 25/12/2020 - 25 de desembre (Nadal)
 • Tots els dissabtes i diumenges

De conformitat amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius. Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

La Diputació de Lleida fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per a l'any en curs.

 

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica