Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
35 anuncis
Anunci d'informació pública de la relació de béns i drets afectats pel Desglossat núm.3 i l'actualització de preus. Clau VO-PA-19-003-D3
17/07/2019 08:30 - Registre de publicació

Edicte d'exposició pública de l'Aprovació inicial de la relació de béns i drets pel Desglossat núm.3 i l’actualització de preus del Projecte constructiu. Condicionament. Eixamplament i millora de la carretera LV-7031, de Borges Blanques a Cervià de les Garrigues. PK 8+360 al 13+300. Tram: Albi-Cervià de les Garrigues. Clau: VO-PA-19-003-D3.

Termini d'exposició: 7 d'agost de 2019

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral per obra o servei determinat, mitjançant concurs oposició, de tres gestors de Projectes FEDER (número de convocatòria 19/02)
Convocatòria del 31è Premi Turístic Internacional “ Pica d’Estats “ de premsa, ràdio,
10/07/2019 14:31 - Registre de publicació

Decret d'aprovació de la Convocatòria del 31è Premi Turístic Internacional “ Pica d’Estats “ de premsa, ràdio, televisió i internet, núm. 251 de 25 de juny de 2019.

Termini d'exposició: 19 de novembre de 2019

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, un/a administratiu/va per al desenvolupament del programa del Pla Extraordinari d'Inversions Locals i del Pla d'Arrendaments i Subministraments i creació de borsa de treball (número de convocatòria 19/03)
26/03/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública de l'aprovació de les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, un/a administratiu/va per al desenvolupament del programa del Pla Extraordinari d'Inversions Locals i del Pla d'Arrendaments i Subministraments i creació de borsa de treball (número de convocatòria 19/03)

Termini d'exposició: A la fi del procés

Anunci d'informació pública de la relació de béns i drets afectats pel Projecte de Millora de traçat de la Carretera LV-3002, d'Hostal Boix (C-451) a Su. Tram: pk 10+290 al pk 11 +045.
08/07/2019 08:00 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública la relació de béns i drets afectats adjunta com Annex per a l'execució de les obres del Projecte de millora de traçat de la Carretera LV-3002, d'Hostal Boix (C- 451) a Su. Tram: pk l 0+290 al pk 11 +045, d'acord amb el que disposa l'article 56 del Reglament d'expropiació forçosa i l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa.

Termini d'exposició: 26 de juliol de 2019

Edicte d'exposició pública de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 4 del pressupost de la Diputació de Lleida de l'exercici 2019
28/06/2019 08:30 - Registre de publicació

Publicació de l'expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 4 del pressupost de la Diputació de Lleida de l'exercici 2019

Termini d'exposició: 18 de juliol de 2019

Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, la plaça d'auxiliar de recaptació, subgrup C2, de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida 1-2019
27/06/2019 14:56 - Registre de publicació

Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, la plaça d'auxiliar de recaptació, subgrup C2, de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida 1-2019

Termini d'exposició: A la fí del procés de selecció

Anunci d'exposició pública de les Bases específiques i convocatòria procés selectiu per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició,3 places de tècnic mig empresarial vacants a la plantilla del Patronat de Promoció Econòmica (19/04)
20/06/2019 09:29 - Registre de publicació

Anunci d’aprovació de les Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, 3 places de tècnic mig empresarial vacants a la plantilla del Patronat de Promoció Econòmica (número convocatòria 19/04)

Termini d'exposició: 8 de juliol de 2019

Edicte d'informació pública de les Bases específiques per a la concessió de subvencions per a la redacció de plans de dinamització econòmica als ajuntaments de la demarcació de Lleida
19/06/2019 13:51 - Registre de publicació

Edicte d'informació pública de l'acord d'aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions per a la redacció de Plans de Dinamització Econòmica als ajuntaments de la demarcació de Lleida, per dotar-los d'un model econòmic competitiu i unes línies d'actuació amb mesures concretes, dins el seu àmbit territorial.

Termini d'exposició: 16 de juliol de 2019

Edicte d'informació pública de les Bases específiques per a la concessió de subvencions a projectes de desenvolupament econòmic als ens que formin part de la xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI)
19/06/2019 13:22 - Registre de publicació

Edicte d'informació pública de l'acord d'aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions ens que formin part de la XLTI en els seus projectes singulars de desenvolupament econòmic per impulsar operacions innovadores, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vocació de continuïtat i possibilitat de ser trasnferits a altres llocs de la demarcació

Termini d'exposició: 16 de juliol de 2019

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica