Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
8 anuncis
Anunci nomenaments titulars òrgans directius de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
22/01/2018 12:10 - Registre de publicació

Nomenaments titulars òrgans directius de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

Termini d'exposició: Fins al termini de la legislatura

Anunci d'exposició pública del Projecte constructiu. Condicionament i millora de la carretera LV-9123, de la C-1412b a Sant Serni. PK. 2+830 al 6+500. Tram: Gavet de la Conca.
12/01/2018 08:30 - Registre de publicació

Exposició pública del Projecte constructiu. Condicionament i millora de la carretera LV-9123, de la C-1412b a Sant Serni. PK. 2+830 al 6+500. Tram: Gavet de la Conca. VO-PA-16-034 LV-9123 Sant Serni

Termini d'exposició: 23 de febrer de 2018

Anunci d'exposició pública de l'Estudi d'Impacte Ambiental del Projecte constructiu. Condiconament i millora de la carretera LV-9123, de la C-1412b a Sant Serni. PK. 2+830 al 6+500. Tram: Gavet de la Conca.
12/01/2018 08:30 - Registre de publicació

Exposició pública de l'Estudi d'Impacte Ambiental del Projecte constructiu. Condiconament i millora de la carretera LV-9123, de la C-1412b a Sant Serni. PK. 2+830 al 6+500. Tram: Gavet de la Conca. EIA LV-9123-Sant Serni

Termini d'exposició: 23 de febrer de 2018

Informació pública de l'expedient administratiu núm. 1/2017, de modificació de la RLT de la Diputació de Lleida i els seus OOAA.
Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a proveir interinament, una plaça d'Oficial de Recaptació C1 de l'OAGRTL, amb destinació a l'Oficina de les Borges Blanques (Convocatòria núm. SR 1 - 2017)
Aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes autònoms
10/02/2017 14:30 - Registre de publicació

Aprovació pel Ple de la Corporació núm.1/2017, en sessió de caràcter ordinari de 20 de gener de 2017, d'aprovació de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms i Annex de les RLTs.

Termini d'exposició: A la fi dels concursos d'adscripció definitiva

Decret d'adscripcions provisionals i definitives del personal de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms, als llocs de treball de la Relació de Llocs de Treball
10/02/2017 14:09 - Registre de publicació

Adscripcions provisionals i definitives del personal de la Diputació de Lleida i els seus Organismes autònoms, als llocs de treball de la RLT aprovada per acord de Ple de 20 de gener de 2017.

Termini d'exposició: A la fi dels concursos d'adscripció definitiva

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica