Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
30 anuncis
Modificació Bases específiques reguladores i convocatòria de l'adhesió a la "XARXA LLEIDA TERRITORI INTEL·LIGENT (XLTI)"
22/01/2019 13:53 - Registre de publicació

Modificació de les Bases específiques reguladores i convocatòria de l'adhesió a la "Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI)".

Termini d'exposició: 13 de febrer de 2019

Edicte d'informació pública de l'aprovació definitiva del Pressupost General de la Diputació de Lleida.
21/01/2019 09:59 - Registre de publicació

Publicació del Pressupost General de la Diputació de Lleida de l'exercici 2019, format pel de la pròpia entitat, els seus organismes autònoms i ens dependents.

Termini d'exposició: 8 de febrer de 2019

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 5 places de programador/a junior 18/06
19/12/2018 14:24 - Registre de publicació

Anunci de convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, 5 places de programador/a junior, vacants en la plantilla de la Diputació de Lleida (número de convocatòria 18/06)

Termini d'exposició: 8 de gener de 2019

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, l plaça d'educador/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (convocatòria 18/04)
Edicte d'informació púbica de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdit núm. 1/2018 de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
07/01/2019 12:35 - Registre de publicació

Publicació de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdit núm. 1/2018 del pressupost de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de l'exercici 2018

Termini d'exposició: 23 de gener de 2019

Edicte d'informació púbica de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdit núm. 7/2018 de la Diputació de Lleida
07/01/2019 12:30 - Registre de publicació

Publicació de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdit núm. 7/2018 de la Diputació de Lleida de l'exercici 2018.

Termini d'exposició: 23 de gener de 2019

Edicte d'informació púbica de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit núm. 3/2018 de la Diputació de Lleida
07/01/2019 12:24 - Registre de publicació

Publicació de l'expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit 3/2018 del pressupost de la Diputació de Lleida de l'exercici 2018.

Termini d'exposició: 23 de gener de 2019

Edicte d'informació púbica de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdit núm. 2/2018 de la Fundació Pública Insititut d'Estudis Ilerdecns
07/01/2019 12:17 - Registre de publicació

Publicació de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits núm. 2/2018 del pressupost de la Fundació Pública Insititut d'Estudis Ilerdencs de l'exercici 2018.

Termini d'exposició: 23/01/2019

Convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, 1 plaça d'enginyer/a tècnic/a topògraf/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (número de convocatòria 18/05)
18/10/2018 08:30 - Registre de publicació

Per acord de data 1 d' octubre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, ha aprovat les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 1 plaça d'enginyer/a tècnic/a topògraf/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida, de conformitat amb les bases específiques que s'adjunten a aquest anunci.

Termini d'exposició: 7 de novembre de 2018

Anunci d’aprovació de les bases i convocatòria de concurs oposició interí. Auxiliar de recaptació C 2 a Vielha (SR 1-2018)
17/10/2018 14:51 - Registre de publicació

El Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, en sessió de data 4 de juliol de 2018 aprovà la convocatòria per a proveir, de forma interina, una plaça d’Auxiliar de Recaptació amb destinació a l’Oficina de Vielha de l’OAGRTL amb subjecció a les Bases que s'adjunten.

Termini d'exposició: 4/10/2018

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica