Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
128 anuncis
Anunci convocatòria entrevista corresponent a la fase de concurs de tres coordinadors-gestors d'operacions FEDER (Núm. de la convocatòria 20/01)
26/11/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci dia, lloc i hora de l'entrevista del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)i data de la prova selectiva

Termini d'exposició: 1 de desembre de 2020

Anunci substitució de membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball d´educador/a (C1) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)
25/11/2020 09:59 - Registre de publicació

Substitució de membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball d'educador/a (C1) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03).

Termini d'exposició: 1 mes

Anunci substitució de membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball de professor/a (A2) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
25/11/2020 09:58 - Registre de publicació

Anunci substitució de membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball de professor/a (A2) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)

Termini d'exposició: 1 mes

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 10, i crèdits extraordinaris número 9,del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.
16/11/2020 00:00 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 10, i crèdits extraordinaris número 8,del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.

Termini d'exposició: 7 de desembre de 2020

Anunci Relació definitiva d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball de programador/a juniors (C1) per la Diputació de Lleida i convocatòria a la prova de la Fase d'oposició (Borsa núm. 20/06)
13/11/2020 14:15 - Registre de publicació

Anunci de la relació definitiva d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball de programador/a juniors (C1) per la Diputació de Lleida i de la convocatòria a la prova de la fase d'oposició (Borsa núm. 20/06)

Termini d'exposició: 16 de desembre de 2020

Relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´administratiu/va(C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (Borsa núm. 20/01)
06/11/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci de la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d'administratiu/va (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (Borsa núm. 20/01), publicat al BOP núm. 120, de 23 de juny de 2020. Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Lleida, per esmenar, si escau, els defectes de la seva sol·licitud inicial.

Termini d'exposició: 20 de novembre de 2020

Relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´oficials recaptació (C1) per a l´OAGRTL (Borsa núm. 20/04)
06/11/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci de la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´oficials recaptació (C1) per a l´OAGRTL (Borsa núm. 20/04), publicat al BOP núm. 120, de 23 de juny de 2020. Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Lleida, per esmenar, si escau, els defectes de la seva sol·licitud inicial

Termini d'exposició: 20 de novembre de 2020

Anunci resultats definitius concurs oposició i proposta nomenament del procés selectiu, d'una plaça Auxiliar de Recaptació, amb caràcter interí, Subgrup C2 amb destinació a l'Oficina de Balaguer (BOP núm. 120, 21 de juny de 2019)
05/11/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci resultats definitius concurs oposició i proposta nomenament del procés selectiu, d'una plaça Auxiliar de Recaptació, amb caràcter interí, Subgrup C2 amb destinació a l'Oficina de Balaguer (BOP núm. 120, 21 de juny de 2019). Procés selectiu SR 1-2019.

Termini d'exposició: 5 de gener de 2021

Anunci resultats de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)
04/11/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci resultats de la prova del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01)

Termini d'exposició: A la fi del procés

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial de les bases específiques per l’atorgament d’ajuts per a projectes a realitzar per les organitzacions no governamentals per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional
29/10/2020 12:25 - Registre de publicació

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial de les bases específiques per l’atorgament d’ajuts per a projectes a realitzar per les organitzacions no governamentals per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, i concedir audiència als interessats durant el mateix termini, d’acord amb el que disposa l’article 124.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Termini d'exposició: 25 de novembre de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica