Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
30 anuncis
Anunci d'informació pública de la relació de béns i drets afectats pel Pro¡ecte constructiu. Condicionament i millora de la carretera LV-5055, de la N-230 a Vilamos. PK. 2+840 al 5+065. Tram: Vilamos. Clau: VO-PA-16- 036.
20/09/2018 09:33 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública de la relació de béns i drets afectats pel Pro¡ecte constructiu. Condicionament i millora de la carretera LV-5055, de la N-230 a Vilamos. PK. 2+840 al 5+065. Tram: Vilamos. Clau: VO-PA-16- 036.

Termini d'exposició: 11 d'octubre de 2018

Anunci en relació a la suspensió de les bases específiques i les convocatòries per a la provisió de diversos llocs de treball
12/09/2018 12:57 - Registre de publicació

Anunci de la suspensió de l'execució de les bases específiques i les seves respectives convocatòries, per a la provisió de llocs de treball, mitjançant concurs general, del grup A, subgrup A 1 i del grup C, subgrup C1 de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms, en base a l'article 117.2 apartat a) de la Llei 39/2015 de 1·1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, fins que es resolguin els recursos de reposició presentats.

Termini d'exposició: Fins la resolució dels recursos de reposició presentats

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, l plaça d'educador/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (convocatòria 18/04)
10/07/2018 11:56 - Registre de publicació

Per acord de data 18 de juny de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, ha aprovat les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, l plaça d'educador/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida, de conformitat amb les bases específiques que s'adjunten a aquest anunci.

Termini d'exposició: 29 de juliol de 2018

Bases especifiques i Convocatória del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 2 places de capatas, vacants en la plantilla de la Diputació de Lleida
Bases específiques i convocatòria pel procés selectiu per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 1 plaça de professor, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (convocatòria 18/03)
10/07/2018 11:57 - Registre de publicació

Per acord de data 18 de juny de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, ha aprovat les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 1 plaça de professor/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida, de conformitat amb les bases específiques que s'adjunten a aquest anunci.

Termini d'exposició: 29 de juliol de 2018

Bases especifiques i Convocatória del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjanyant concurs-oposició, 1 playa d'enginyer técnic d'obres públiques, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida.
30/05/2018 10:01 - Registre de publicació

Bases i Convocatòria del procés de selecció, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, una plaça d'enginyer técnic d'obres públiques, de l'escala d'administració especial, subescala técnica grau mitja, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (número de convocatoria 18/01)

Termini d'exposició: 19 de juliol de 2018

Edicte d'informació pública de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdit núm. 1 del Patronat de Turisme
Llista d'aprovats de català places de Capatàs
10/09/2018 08:30 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Aprovació definitiva de la relació de béns i drets i assenyalament signatura Actes prèvies a l'ocupació
07/09/2018 10:44 - Registre de publicació

Projecte constructiu. Condicionament de la carretera LV-9121, de la C-13 a Llimiana. PK. 3+800 al 4+900. Tram: Llimiana. Clau VO-PA-18-006

Termini d'exposició: 24/09/2018

Edicte d'informació pública de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris núm. 2 i suplements crèd. núm. 1 de la Fundació Pública IEI
05/09/2018 09:00 - Registre de publicació

Publicació de l'expedient per crèdits extraordinaris núm. 2/2018 i suplem. cred. 1/2018 del pressupost de la Fundació Pública IEI, exercici 2018

Termini d'exposició: 27 de setembre de 2018

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica