Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
36 anuncis
Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 5 places de programador/a junior 18/06
Aprovació de les Bases específiques i la convocatòria de concurs general pr a la provició de llocs de treball del grup A, subgrup A1, de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
Aprovació de les Bases específiques i de la Convocatòria de Concurs general per a la provisió de llocs de treball del grup C, subgrup C1, de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
Anunci Informació pública de l’aprovació inicial de les Normes Reguladores del procediment de concessió de subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida, signataris del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
22/03/2019 08:30 - Registre de publicació

Informació pública de l’aprovació inicial de les Normes Reguladores del procediment de concessió de subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida, signataris del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Termini d'exposició: 23 d'abril de 2019

Informació pública de l’aprovació inicial de la modificació de les Bases específiques per a la concessió de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional.
22/03/2019 08:30 - Registre de publicació

Informació pública de l’aprovació inicial de la modificació de les Bases específiques per a la concessió de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional.

Termini d'exposició: 23 d'abril de 2019

Anunci d'informació pública de la relació de béns i drets afectats pel desglossat núm. 2 del Projecte de Condicionament de la carretera LV-4036, de la N-260 (Martinet) a Lles de Cerdanya. Fase 11. Tram: PK 4+700 al 7+200.
21/03/2019 08:30 - Registre de publicació

Informació pública de l'aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats adjunta com Annex per a l'execució de les obres desglossat núm.2 del Projecte de Condicionament de la carretera LV-4036, de la N-260 (Martinet) a Lles de Cerdanya. Fase 11. Tram: PK 4+700 al 7+200, d'acord amb el que disposa l'article 56 del Reglament d'expropiació forçosa i l'article 52 de lo Llei d'expropiació forçosa.

Termini d'exposició: 11 d'abril de 2019

Convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, 1 plaça d'enginyer/a tècnic/a topògraf/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (número de convocatòria 18/05)
18/10/2018 08:30 - Registre de publicació

Per acord de data 1 d' octubre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, ha aprovat les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 1 plaça d'enginyer/a tècnic/a topògraf/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida, de conformitat amb les bases específiques que s'adjunten a aquest anunci.

Termini d'exposició: 7 de novembre de 2018

Anunci d’aprovació de les bases i convocatòria de concurs oposició interí. Auxiliar de recaptació C 2 a Vielha (SR 1-2018)
Informació pública de l'aprovació inicial de la modificació de les Bases específiques del Programa d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal.
14/03/2019 10:09 - Registre de publicació

Informació pública de l'aprovació inicial de la modificació de les Bases específiques del Programa d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal,

Termini d'exposició: 11 d'abril de 2019

Informació pública de l'aprovació inicial de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida
14/03/2019 08:30 - Registre de publicació

Informació pública de l'aprovació inicial de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida, per un termini de vint dies hàbils, a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions.

Termini d'exposició: 11 d'abril de 2019

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica