Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
36 anuncis
Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats pel Desglossat núm. 3 i l'actualització de preus del Projecte constructiu. Clau: VO-PA-19-003-D3.
18/09/2019 14:28 - Registre de publicació

Anunci d'aprovació definitiva de la relació de béns i drets i assenyalament de data per la redacció de les Actes prèvies a l'ocupació Desglossat núm.3 i actualització de preus del Projecte constructiu. Condicionament. Eixamplament i millora de la carretera LV-7031, de BorgesBlanquesa Cervià de les Garrigues. PK 8+360 al 13+300. Clau: VO-PA-19-003-03.

Termini d'exposició: 27 de setembre de 2019

Aprovació de les Bases específiques i la convocatòria de concurs general pr a la provició de llocs de treball del grup A, subgrup A1, de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
Aprovació de les Bases específiques i de la Convocatòria de Concurs general per a la provisió de llocs de treball del grup C, subgrup C1, de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
Anunci d'exposició pública de les Bases específiques i convocatòria procés selectiu per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició,3 places de tècnic mig empresarial vacants a la plantilla del Patronat de Promoció Econòmica (19/04)
20/06/2019 09:29 - Registre de publicació

Anunci d’aprovació de les Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, 3 places de tècnic mig empresarial vacants a la plantilla del Patronat de Promoció Econòmica (número convocatòria 19/04)

Termini d'exposició: A la fi del procés

Anunci Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Recursos Humans.
09/08/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci Bases de la Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Recursos Humans, aprovada per Decret de la Presidència núm. 4282, de 5 d'agost de 2019.

Termini d'exposició: 26 d'agost de 2019

Anunci Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Planificació i Cooperació Municipal.
09/08/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci Bases de la Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Planificació i Cooperació Municipal, aprovada per Decret de la Presidència núm. 4281, de 5 d'agost de 2019.

Termini d'exposició: 26 d'agost de 2019

Anunci Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Planificació Estratègica i Relacions Institucionals
09/08/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci Bases de la Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Planificació Estratègica i Relacions Institucionals, aprovada per Decret de la Presidència núm. 4280, de 5 d'agost de 2019.

Termini d'exposició: 26 d'agost de 2019

Anunci Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Noves Tecnologies i l'Administració Electrònica.
09/08/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci Bases de la Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Noves Tecnologies i l'Administració Electrònica, aprovada per Decret de la Presidència núm. 4284, de 5 d'agost de 2019.

Termini d'exposició: 26 d'agost de 2019

Anunci Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.
09/08/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci Bases de la Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, aprovada per Decret de la Presidència núm. 4283, de 5 d'agost de 2019.

Termini d'exposició: 26 d'agost de 2019

Anunci Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Coordinació General
09/08/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci Bases de la Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Coordinació General, aprovada per Decret de la Presidència núm. 4279, de 5 d'agost de 2019.

Termini d'exposició: 26 d'agost de 2019

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica