Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
12 anuncis
Projecte constructiu. Condicionament i millora de la carretera LV-5055 de la N-230 a Vilamòs. PK 2+840 al 5+605. Tram: Vilamòs. Clau: VO-PA-16-036
05/04/2018 14:46 - Registre de publicació

És objecte del Projecte la completa definició i valoració del conjunt d'activitats constructives que es fan necessàries pel Projecte constructiu. Condicionament i millora de la carretera LV-5055 de la N-230 a Vilamòs. PK 2+840 al 5+605. Tram: Vilamòs". Clau: VO-PA-16-036.

Termini d'exposició: 18 de maig de 2018

Aprovació de les Bases generals que regiran els processos selectius de places reservades a la promoció interna de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
03/04/2018 08:30 - Registre de publicació

Aprovació per la Junta de Govern núm. 09/2018, en sessió de caràcter ordinari de 19 de març de 2018, d´aprovació de les Bases generals dels processos selectius de places reservades a la promoció interna de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

Termini d'exposició: A la fí dels processos de selecció

Edicte d'informació pública de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris núm. 1 i suplements de crèdit núm. 1 de la Diputació de Lleida.
23/03/2018 10:27 - Registre de publicació

Publicació de l'expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris núm. 1 /2018i suplements de crèdit núm. 1/2018 de la Diputació de Lleida.

Termini d'exposició: 17 d'abril de 2018

Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
08/03/2018 10:16 - Registre de publicació

Aprovació pel Ple de la Corporació núm. 2/2018, en sessió de caràcter ordinari de 22 de febrer de 2018, d'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball 1/2017

Termini d'exposició: A la fi de la tramitació del procès

Aprovació de les Bases generals per a la provisió de caràcter definitiu, mitjançant concurs, dels llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
08/03/2018 10:09 - Registre de publicació

Aprovació per la Junta de Govern núm. 6/2018, en sessió de caràcter ordinari de 20 de febrer de 2018, d 'aprovació de les Bases generaIs per a la provisió de caràcter definitiu, mitjançant concurs, dels llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autonoms

Termini d'exposició: A la fi de la tramitació del procès

Reglament de la Caixa Provincial de Garanties i Dipòsits
08/03/2018 10:01 - Registre de publicació

Anunci d'aprovació inicial del Reglament de la Caixa Provincial de Garanties i Dipòsits

Termini d'exposició: 23 d'abril de 2018

Anunci nomenaments titulars òrgans directius de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
22/01/2018 12:10 - Registre de publicació

Nomenaments titulars òrgans directius de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

Termini d'exposició: Fins al termini de la legislatura

Informació pública de l'expedient administratiu núm. 1/2017, de modificació de la RLT de la Diputació de Lleida i els seus OOAA.
Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a proveir interinament, una plaça d'Oficial de Recaptació C1 de l'OAGRTL, amb destinació a l'Oficina de les Borges Blanques (Convocatòria núm. SR 1 - 2017)
Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica