Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
35 anuncis
Anunci relació defintiva d'admesos i exclosos i convocatòria prova test de la fase d'oposició, del procés selectiu,per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs-oposició, d'un enginyer de forest per al projecte FEDER FOREST4LOCAL, amb destinació al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
17/01/2020 09:38 - Registre de publicació

Anunci relació definitiva d'admesos i exclosos i convocatòria prova de test de la fase d'oposició, del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs-oposició, d'un enginyer de forest per al projecte FEDER FOREST4LOCAL, amb destinació al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Termini d'exposició: 18 de febrer de 2020

Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 8 i per crèdits extraordinaris 7 del pressupost de la Diputació de Lleida de l'exercici 2019.
07/01/2020 10:58 - Registre de publicació

Edicte d'exposició pública d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 8 i per crèdits extraordinaris 7 del pressupost de la Diputació de Lleida de l'exercici 2019.

Termini d'exposició: 22 de gener de 2020

Anunci relació provisional d'admesos i exclosos i convocatòria fase d'oposició, del procés selectiu,per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs-oposició, d'un enginyer de forest per al projecte FEDER FOREST4LOCAL, amb destinació al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
02/01/2020 08:30 - Registre de publicació

Anunci relació provisional d'admesos i exclosos i convocatòria fase d'oposició, del procés selectiu,per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs-oposició, d'un enginyer de forest per al projecte FEDER FOREST4LOCAL, amb destinació al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Termini d'exposició: 16 de gener de 2020

Convocatòria del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida, anualitat 2019
24/12/2019 13:17 - Registre de publicació

Convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, corresponent al Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida, anualitat 2019

Termini d'exposició: 31 de gener de 2020

Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, la plaça d'auxiliar de recaptació, subgrup C2, de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida 1-2019
27/06/2019 14:56 - Registre de publicació

Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, la plaça d'auxiliar de recaptació, subgrup C2, de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida 1-2019

Termini d'exposició: A la fí del procés de selecció

Anunci d'exposició pública del Projecte reduït. Ferm. Reforç del ferm i obres complementàries a la carretera local LV-3311, de Bell-lloc a Bellvís. PK. 4+600 al 5+400. Tram: Bellvís
11/12/2019 10:47 - Registre de publicació

Anunci d'exposició pública del Projecte reduït. Ferm. Reforç del ferm i obres complementàries a la carretera local LV-3311, de Bell-lloc a Bellvís. PK. 4+600 al 5+400. Tram: Bellvís. Clau VO-PRF-19-031

Termini d'exposició: 28 de gener de 2020

Anunci d'exposició pública del Projecte reduït. Ferm. Millora de les caracterísrtiques superficials de la carretera N-141f, de Cervera a la LP de BCN. PK. 0+000 al 5+600. Tram: Cervera-Les Oluges. Clau VO-PR-19-002
11/12/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial del del Projecte reduït. Ferm. Millora de les caracterísrtiques superficials de la carretera N-141f, de Cervera a la LP de BCN. PK. 0+000 al 5+600. Tram: Cervera-Les Oluges. Clau VO-PR-19-002

Termini d'exposició: 28 de gener de 2020

Anunci Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament una plaça administratiu/a a la plantilla de la Diputació de Lleida i constitució borsa de treball (19/01)
13/02/2019 13:23 - Registre de publicació

Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés de selecció, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, una plaça d'administratiu/va, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida i constitució d'una borsa de treball. (número de convocatòria 19/01)

Termini d'exposició: A la fi del procés

Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, un/a administratiu/va per al desenvolupament del programa del Pla Extraordinari d'Inversions Locals i del Pla d'Arrendaments i Subministraments i creació de borsa de treball (número de convocatòria 19/03)
26/03/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci d'informació pública de l'aprovació de les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, un/a administratiu/va per al desenvolupament del programa del Pla Extraordinari d'Inversions Locals i del Pla d'Arrendaments i Subministraments i creació de borsa de treball (número de convocatòria 19/03)

Termini d'exposició: A la fi del procés

Anunci Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Noves Tecnologies i l'Administració Electrònica.
09/08/2019 08:30 - Registre de publicació

Anunci Bases de la Convocatòria per dur a terme el procediment de designació i nomenament del titular de l'òrgan directiu: Direcció de Noves Tecnologies i l'Administració Electrònica, aprovada per Decret de la Presidència núm. 4284, de 5 d'agost de 2019.

Termini d'exposició: 26 d'agost de 2019

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica