Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
28 anuncis
Edicte d'aixecament de la suspensió de l'exposició pública del Pressupost General de la Diputació de Lleida, OO.AA. i Ens dependents per a l’exercici 2020.
06/04/2020 08:00 - Registre de publicació

Publicació de l'Edicte de l'aixecament de la suspensió de l’exposició pública del Pressupost General de la Diputació de Lleida, OO.AA. i Ens dependents per a l’exercici 2020

Termini d'exposició: 8 d'abril de 2020

Decret efecte sobre els contractes de la normativa dictada com a conseqüència del COVID-19
28/03/2020 14:11 - Registre de publicació

Decret sobre les afectacions normatives a la suspensió d’execució de determinats contractes, a la tramitació d’emergència i a la tramitació i licitació dels expedients de contractació com a conseqüència del COVID-19

Termini d'exposició: Indeterminat

Convocatòria per a la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per a la promoció turística, any 2020.
13/03/2020 08:30 - Registre de publicació

Convocatòria per a la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per a la promoció turística, any 2020.

Termini d'exposició: 14 d'abril de 2020

Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial del projecte constructiu. Seguretat vial. Reordenació d'accessos. Rotonda a la LV-1003, de Sant Guim de Freixenet a les Oluges. Pk 0+440 al 0+800. Tram:Sant Guim de Freixenet, clau: VO-SV-19.024
09/03/2020 08:50 - Registre de publicació

Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial del projecte constructiu. Seguretat vial. Reordenació d'accessos. Rotonda a la LV-1003, de Sant Guim de Freixenet a les Oluges. Pk 0+440 al 0+800. Tram:Sant Guim de Freixenet, clau: VO-SV-19.024

Termini d'exposició: 22 d'abril de 2020

Edicte segona publicació expedient modificació crèdits pressupost prorrogat 2020 crèdits extraordinaris 1 i suplements crèdits 1
26/02/2020 09:46 - Registre de publicació

Edicte segona publicació expedient modificació crèdits pressupost prorrogat 2020 crèdits extraordinaris 1 i suplements crèdits 1

Termini d'exposició: 17/03/2020

Edicte pressupost general Diputació, OOAA i ens dependents any 2020
26/02/2020 09:50 - Registre de publicació

Edicte pressupost general Diputació, OOAA i ens dependents any 2020

Termini d'exposició: 17/03/2020

Anunci resultat concurs oposició enginyer de forest projecte FEDER FORES4 LOCAL, procès selectiu 19/05
19/02/2020 13:56 - Registre de publicació

Procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs-oposició, d'un enginyer de forest per al projecte FEDER FOREST4LOCAL, Grup A, Subgrup A2. Procés selectiu 19/05

Termini d'exposició: Fi del procés

Bases i convocatòria que han de regir el procés de selecció per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, la plaça d'auxiliar de recaptació, subgrup C2, de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida 1-2019
Anunci relació defintiva d'admesos i exclosos i convocatòria prova test de la fase d'oposició, del procés selectiu,per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs-oposició, d'un enginyer de forest per al projecte FEDER FOREST4LOCAL, amb destinació al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
17/01/2020 09:38 - Registre de publicació

Anunci relació definitiva d'admesos i exclosos i convocatòria prova de test de la fase d'oposició, del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs-oposició, d'un enginyer de forest per al projecte FEDER FOREST4LOCAL, amb destinació al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Termini d'exposició: 18 de febrer de 2020

Anunci Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament una plaça administratiu/a a la plantilla de la Diputació de Lleida i constitució borsa de treball (19/01)
13/02/2019 13:23 - Registre de publicació

Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés de selecció, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, una plaça d'administratiu/va, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida i constitució d'una borsa de treball. (número de convocatòria 19/01)

Termini d'exposició: A la fi del procés

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica