Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede → Normativa

Normativa

Imprimir copia auténtica

Normativa de la Diputación de Lleida

13 publicaciones
Normativa de la Diputación de Lleida / Otros
Reglament regulador de la Bústia ètica i de bon govern de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms
26/04/2023 10:22 - Registro de publicación

Reglament regulador de la Bústia ètica i de bon govern de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms

Normativa de la Diputación de Lleida / Subvenciones
Pla Estratègic de Subvencions (PES), transferències i altres ajuts de la Diputació de Lleida per a l’exercici 2023
09/02/2023 13:56 - Registro de publicación

Diligència de l'acord d'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions (PES), transferències i altres ajuts de la Diputació de Lleida per a l’exercici 2023, del Ple de la Corporació, número 1/2023, celebrat en sessió de caràcter ordinari de 26 de gener de 2023.

Normativa de la Diputación de Lleida / Otros
Anunci d'aprovació del Pla Normatiu de la Diputació de Lleida i les seus organismes autònoms, per l'any 2023
09/02/2023 13:51 - Registro de publicación

Anunci d'aprovació del Pla Normatiu de la Diputació de Lleida i les seus organismes autònoms, per l'any 2023, en l’àmbit del bon govern, de la potestat auto organitzativa, de l'administració electrònica, seguretat en la informació i la protecció de dades, de la gestió i recaptació tributària, de la planificació i gestió de RRHH i en matèria de subvencions

Normativa de la Diputación de Lleida / Subvenciones
Bases generals reguladores de l'atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms
13/09/2022 12:42 - Registro de publicación

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de maig de 2022, va aprovar inicialment la modificació de les Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms reformulant les Bases aprovades pel Ple de 15 d’octubre de 2020.

Normativa de la Diputación de Lleida / Otros
Reglament intern regulador del teletreball a la Diputació de Lleida
15/03/2022 09:21 - Registro de publicación

Aprovació definitiva del Reglament intern regulador del teletreball a la Diputació de Lleida

Normativa de la Diputación de Lleida / Otros
Refosa de la determinació de les presidències d'àrea i delegació de competències de la Presidència en favor de diversos diputats
28/02/2022 17:31 - Registro de publicación

Modificació del decret 204 de 18/02/2022 com a conseqüència de la presa de possessió com a diputat provincial del Sr. Jordi Llanes Valls.

Normativa de la Diputación de Lleida / Otros
Aprovació definitiva segona modificació puntual Reglament Orgànic de la Diputació de Lleida
09/11/2020 10:04 - Registro de publicación

Anunci Aprovació definitiva segona modificació puntual Reglament Orgànic de la Diputació de Lleida aprovada per acord del Ple de 30.07.2020

Normativa de la Diputación de Lleida / Otros
Aprovació definitiva de la modificació de l’acord del Ple de 31/07/2019, d’aprovació de la definició de l’estructura dels òrgans directius de la Diputació i dels seus organismes autònoms i aprovació de la Relació de Llocs de Treball dels òrgans directius
09/11/2020 09:54 - Registro de publicación

Anunci de l'aprovació definitiva de la modificació de l’acord del Ple de 31/07/2019, d’aprovació de la definició de l’estructura dels òrgans directius de la Diputació i dels seus organismes autònoms i aprovació de la Relació de Llocs de Treball dels òrgans directius aprovada per acord del Ple de 30.07.2020

Normativa de la Diputación de Lleida / Otros
Aprovació definitiva del Reglament del Comitè deSeguretat de la Informació i Protecció de dades de caràcter personal de la Diputació de Lleida i dels Organismes Autònoms
09/11/2020 09:49 - Registro de publicación

Anunci de l'aprovació definitiva del Reglament del Comitè de Seguretat de la Informació i Protecció de dades de caràcter personal de la Diputació de Lleida i dels Organismes Autònoms.

Normativa de la Diputación de Lleida / Otros
REGLAMENT ORGÀNIC DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
17/09/2020 10:51 - Registro de publicación

És objecte del present Reglament l’organització i el funcionament dels òrgans de govern de la Diputació de Lleida, d’acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. Les previsions d’aquestes normes reglamentàries podran desenvolupar-se mitjançant disposicions específiques aprovades pel Ple de la Diputació i instruccions dictades per la Presidència.

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación

Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros