Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Imprimir copia auténtica
129 anuncios
Aprovació de les bases generals per a la constitució i funcionament de les borses de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes dependents
02/06/2020 09:21 - Registro de publicación

Anunci de l'aprovació de les bases generals per a la constitució i funcionament de les borses de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes dependents

Plazo de exposición: 2 de juliol de 2020

Aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura de l’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS de Lleida, per a l’any 2020
29/05/2020 02:53 - Registro de publicación

Anunci d'exposició pública aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura de l’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS de Lleida, per a l’any 2020

Plazo de exposición: 12 de juny de 2020

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses derivades de la campanya agrària 2020.
01/06/2020 10:14 - Registro de publicación

INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses derivades de la campanya agrària 2020.

Plazo de exposición: 15 de juny de 2020

Documentos asociados:
Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant suplements de crèdits número 2
20/05/2020 08:30 - Registro de publicación

Exposició pública de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant suplements de crèdits número 2

Plazo de exposición: 10 de juny de 2020

Informació pública d’aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida.
04/05/2020 10:25 - Registro de publicación

Edicte d'exposició publica de l'aprovació inicial de la modificació de les Bases del PDL, aprovades inicialment al Ple de la Diputacio de 28 de febrer de 2019 i publicades al BOP de Lleida num 85 de 3 de maig de 2019. La modificació afecta a l’article 27 de les Bases: Lliurament de bestretes, com a mesura de facilitar liquiditat als ens locals.

Plazo de exposición: 16 de juny de 2020

Informació pública d’aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores del Pla Extraordinari d’Inversions Locals (2017-2018)
04/05/2020 10:11 - Registro de publicación

Edicte d'exposició publica de l'aprovació inicial de la modificació de les Bases del PEIL, 2017-2018, aprovades inicialment al Ple de la Diputacio de 19 de maig 2017 i publicades al BOP de Lleida num. 131 de 7/07/2017. Aprovada modificació de l'article 24: termini d'execució i justificació, al Ple de la Diputació de 21 de juny de 2018 i publicat al BOP de Lleida núm. 160 de 17/08/18. La modificació afecta a l’article 28 de les Bases: Lliurament de bestretes, com a mesura de facilitar liquiditat als ens locals.

Plazo de exposición: 16 de juny de 2020

Edicte d’expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant suplements de crèdits número 2
29/04/2020 11:29 - Registro de publicación

Edicte d’expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant suplements de crèdits número 2. S’exposa al públic per un termini de vuit dies a l’efecte de poder examinar l’expedient i presentar les reclamacions que es considerin oportunes. No obstant això, aquest expedient gaudirà d’executivitat, des del mateix moment de la seva aprovació.

Plazo de exposición: 13 de maig de 2020

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla Especial de Cooperació Comarcal 2020 de la Diputació de Lleida.
29/04/2020 08:30 - Registro de publicación

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla Especial de Cooperació Comarcal 2020 de la Diputació de Lleida, per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions durant el termini de deu dies hàbils. El Pla s’entendrà definitivament aprovat si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d’informació pública.

Plazo de exposición: 15 de maig de 2020

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla Especial de Cooperació Municipal, 2020
29/04/2020 08:30 - Registro de publicación

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla Especial de Cooperació Municipal per a fer front a les necessitats sorgides als ens locals de la província de Lleida causades per la situació d’alarma declarada per a la gestió de la situació de crisis sanitària causada pel COVID-19. El Pla s’entendrà definitivament aprovat si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d’informació pública.

Plazo de exposición: 15 de maig de 2020

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, per a 2020.
28/04/2020 11:50 - Registro de publicación

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA d’aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, per a 2020, per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions durant el termini de deu dies hàbils. El Pla s’entendrà definitivament aprovat si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d’informació pública

Plazo de exposición: 14 de maig de 2020

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica