Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Imprimir copia auténtica
146 anuncios
Anunci substitució Secretaria de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
27/01/2021 10:48 - Registro de publicación

Anunci substitució secretaria de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de treball de professor/a (A2) per a les escoles especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)

Plazo de exposición: 27 de febrer de 2021

Anunci esmena resultats de la prova tipus test corresponent a la fase d´oposició per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a (Borsa núm. 20/03)
27/01/2021 00:30 - Registro de publicación

Anunci esmena resultats de la prova tipus test corresponent a la fase d'oposició per a la creació d´una borsa de treball d´educador/a C1 per a les Escoles Especials Llar de Sant Josep de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/03)

Plazo de exposición: 27 de febrer de 2021

Documentos asociados:
Projecte d’obres de restauració de les finestres i vitralls de la zona de Presidència del palau de la Diputació de Lleida
20/01/2021 00:30 - Registro de publicación

Anunci d'exposició pública del Projecte d’obres de restauració de les finestres i vitralls de la zona de Presidència del palau de la Diputació de Lleida amb la finalitat que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions.

Plazo de exposición: 3 de març de 2021

Edicte d’aprovació definitiu del Pressupost General de la Diputació de Lleida, OO.AA i Ens dependents per a l’exercici 2021
19/01/2021 09:11 - Registro de publicación

Edicte d’aprovació definitiu del Pressupost General de la Diputació de Lleida, OO.AA i Ens dependents per a l’exercici 2021

Plazo de exposición: 9 de febrer de 2021

Convocatòria per a la provisió de llocs de treball reservat al personal funcionari de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional pel sistema de lliure designació
15/01/2021 18:01 - Registro de publicación

Convocatòria per a la provisió de llocs de treball reservat al personal funcionari de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional pel sistema de lliure designació dels llocs de Vicesecretaria, Oficialia Major i Intervenció de la Diputació de Lleida.

Plazo de exposición: 5 de febrer de 2021

Convocatòria per a la provisió de llocs de treball reservat al personal funcionari de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional pel sistema de lliure designació
15/01/2021 18:00 - Registro de publicación

Convocatòria per a la provisió de llocs de treball reservat al personal funcionari de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional pel sistema de lliure designació del lloc d'Assessor/a de Gestió Econòmica Local de la Diputació de Lleida.

Plazo de exposición: 5 de febrer de 2021

Anunci correcció d’errades de la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/01)
05/01/2021 00:30 - Registro de publicación

Correcció d’errades al decret de Presidència número 2947, de 3 de novembre de 2020, pel qual s´aprova i es fa pública la relació provisional d´admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d´una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/01).

Plazo de exposición: 20 de gener de 2021

Anunci resultats prova tipus test de la fase d´oposició de la borsa d´educador/a (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/03)
30/12/2020 00:30 - Registro de publicación

Anunci resultats prova tipus test de la fase d´oposició de la borsa d'educador/a (C1) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/03)

Plazo de exposición: 30 de gener de 2021

Aprovació inicial del Reglament de regulació dels processos de notificació i comunicació de la Diputació de Lleida amb els empleats públics de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms i de la resta d'Administracions
30/12/2020 00:30 - Registro de publicación

Anunci d'aprovació inicial del Reglament de regulació dels processos de notificació i comunicació de la Diputació de Lleida amb els empleats públics de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms i de la resta d'Administracions, i sotmetre aquest Reglament a informació pública per un període de trenta dies i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

Plazo de exposición: 12 de febrer de 2021

ANUNCI RESULTATS FASE CONCURS I RESULTATS FINALS CORRESPONENT AL PROCÉS SELECTIU DE TRES COORDINADORS-GESTORS D’OPERACIONS FEDER (NÚMERO DE LA CONVOCATÒRIA 20/01)
23/12/2020 00:30 - Registro de publicación

Anunci resultats fase concurs i resultats finals, corresponent al procés selectiu de tres coordinadors-gestors d'operacions FEDER (Número de la convocatòria 20/01).

Plazo de exposición: 23 de gener de 2020

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica