Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
128 anuncis
Anunci d’aprovació inicial de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms.
09/06/2020 08:30 - Registre de publicació

Exposició pública per un període de 30 dies de l'aprovació inicial de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Lleida.

Termini d'exposició: 22 de juliol de 2020

Anunci d’informació pública d’aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins. Gener 2020-juny 2021.
08/06/2020 08:30 - Registre de publicació

El Ple de la Diputació de Lleida, en sessió de caràcter ordinari de 28 de maig de 2020, ha acordat l’aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins. Gener2020-juny 2020 per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions durant el termini de deu dies hàbils.

Termini d'exposició: 22 de juny de 2020

Anunci del Decret 1208/2020, de 1 de juny, que regula els criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis a la Diputació de Lleida, organismes autònoms i ens depenents
03/06/2020 10:50 - Registre de publicació

La Presidència de la corporació ha dictat la resolució 1208/2020, de 1 de juny, que regula els criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma i ampliació de terminis a la Diputació de Lleida, organismes autònoms i ens depenents.

Termini d'exposició: -

Anunci del decret de la Presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs número 226, d’1 de juny de 2020, sobre terminis administratius
03/06/2020 10:40 - Registre de publicació

Anunci del decret de la Presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs número 226, d’1 de juny de 2020, sobre terminis administratius amb efectes d’1 de juny de 2020, i pel període de temps que restava per al seu compliment en el moment de la publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Termini d'exposició: -

Edicte d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 1 i crèdits extraordinaris número 1 del pressupost de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de l’exercici 2020.
02/06/2020 19:15 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 1 i crèdits extraordinaris número 1 del pressupost de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de l’exercici 2020.

Termini d'exposició: 22 de juny de 2020

Edicte d’aprovació de l’expedient de la modificació de l’estat d’ingressos i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de la Diputació de Lleida per a l’exercici 2020.
02/06/2020 19:10 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació de l’expedient de la modificació de l’estat d’ingressos i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de la Diputació de Lleida per a l’exercici 2020.

Termini d'exposició: 22 de juny de 2020

Edicte d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 4 i crèdits extraordinaris número 4 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d’ingressos de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
02/06/2020 19:02 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 4 i crèdits extraordinaris número 4 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d’ingressos de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs

Termini d'exposició: 22 de juny de 2020

Edicte d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 3 i crèdits extraordinaris número 3 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d’ingressos del Patronat de Turisme.
02/06/2020 18:58 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 3 i crèdits extraordinaris número 3 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020 i modificació del pressupost d’ingressos del Patronat de Turisme.

Termini d'exposició: 22 de juny de 2020

Edicte d’aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant crèdits extraordinaris número 2, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, i destinat a sufragar despeses de Serveis Socials i promoció social de la política de despesa 23 per pal·liar els efectes de la crisi sanitària de COVID-19.
02/06/2020 18:49 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020 de la Diputació de Lleida, mitjançant crèdits extraordinaris número 2, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, i destinat a sufragar despeses de Serveis Socials i promoció social de la política de despesa 23 per pal·liar els efectes de la crisi sanitària de COVID-19.

Termini d'exposició: 22 de juny de 2020

Aprovació de les bases generals per a la constitució i funcionament de les borses de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes dependents
02/06/2020 09:21 - Registre de publicació

Anunci de l'aprovació de les bases generals per a la constitució i funcionament de les borses de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes dependents

Termini d'exposició: 2 de juliol de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica