Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
128 anuncis
Edicte d’aprovació definitiva de l'expedient de la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 1 i suplements de crèdits número 1 del pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
30/07/2020 09:33 - Registre de publicació

Edicte d'exposició pública de l’aprovació definitiva de l'expedient de la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris número 1 i suplements de crèdits número 1 del pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Termini d'exposició: 22 d'agost de 2020

Edicte. Declaració d’urgent ocupació dels terrenys privatius afectats per expropiació forçosa en execució d’obres d’emergència.Traçat alternatiu provisional a la carretera LV-9124,de la C-13 a Moror,per trencament de massís rocós en cornisa situada al marge dret del pk 4+960 i aixecament actes prèvies.
22/07/2020 08:30 - Registre de publicació

Anunci d’informació pública de la relació de béns i drets afectats i citacio per la signatura de les actes previes a l'ocupacio.

Termini d'exposició: 20 d'agost de 2020

Determinació de les presidències d’àrea i delegació de competències de la Presidència en favor de diversos diputats.
08/07/2020 15:47 - Registre de publicació

Edicte relatiu a la determinació de les presidències d’àrea de la Diputació, delegació de competències i posada en marxa del Registre de decrets electrònics de la Diputació de Lleida

Termini d'exposició: indefinit

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 3 i crèdits extraordinaris número 3 del pressupost de la Diputació de Lleida de l’exercici 2020, i la modificació del pressupost d’ingressos del Patronat de Turisme.
01/07/2020 08:30 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 3 i crèdits extraordinaris número 3 del pressupost de la Diputació de Lleida de l’exercici 2020, i la modificació del pressupost d’ingressos del Patronat de Turisme, atès que durant el període d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions contra el mateix,

Termini d'exposició: 22 de juliol de 2020

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 1 i crèdits extraordinaris número 1 del pressupost de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs.
01/07/2020 08:30 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 1 i crèdits extraordinaris número 1 del pressupost de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, atès que durant el període d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions contra el mateix.

Termini d'exposició: 22 de juliol de 2020

Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió del Premi de recerca Elvira Godàs Vila de la Diputació de Lleida
01/07/2020 08:30 - Registre de publicació

Exposició pública per un període de 20 dies de l'aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió del Premi de recerca Elvira Godàs Vila de la Diputació de Lleida

Termini d'exposició: 29 de juliol de 2020

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de l’estat d’ingressos i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de la Diputació de Lleida, per a l’exercici 2020.
01/07/2020 08:26 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de l’estat d’ingressos i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de la Diputació de Lleida, per a l’exercici 2020, Atès que durant el període d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions ni observacions contra el mateix.

Termini d'exposició: 22 de juliol de 2020

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 4 i crèdits extraordinaris número 4 del pressupost de la Diputació de Lleida de l’exercici 2020, i la modificació del pressupost d’ingressos de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs.
01/07/2020 08:21 - Registre de publicació

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit número 4 i crèdits extraordinaris número 4 del pressupost de la Diputació de Lleida de l’exercici 2020, i la modificació del pressupost d’ingressos de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, atès que durant el període d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions contra el mateix.

Termini d'exposició: 22 de juliol de 2020

Anunci d'informació pública d’aprovació inicial del Pla econòmic per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d'urgència social dels consells comarcals i l'Ajuntament de Lleida, anualitat 2020
29/06/2020 08:30 - Registre de publicació

El Ple de la Diputació de Lleida, a la sessió celebrada el dia 18 de juny de 2020, ha aprovat inicialment el Pla econòmic per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d’urgència social dels consells comarcals i l’Ajuntament de Lleida, anualitat 2020 per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions durant el termini de deu dies hàbils.

Termini d'exposició: 13 de juliol de 2020

Informació pública d’aprovació inicial del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses de funcionament de les Llars d’Infants de titularitat Municipal del curs 2018-2019
26/06/2020 08:30 - Registre de publicació

El Ple de la Diputació de Lleida, a la sessió celebrada el dia 18 de juny de 2020, ha aprovat inicialment el Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses de funcionament de les Llars d’Infants de titularitat Municipal del curs 2018-2019.

Termini d'exposició: 10 de juliol de 2020

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica