Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
46 anuncis
Decret d'adscripcions provisionals i definitives del personal de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms, als llocs de treball de la Relació de Llocs de Treball
10/02/2017 14:09 - Registre de publicació

Adscripcions provisionals i definitives del personal de la Diputació de Lleida i els seus Organismes autònoms, als llocs de treball de la RLT aprovada per acord de Ple de 20 de gener de 2017.

Termini d'exposició: A la fi dels concursos d'adscripció definitiva

Bases específiques per a la provisió de 12 places del subgrup A2 i C2 reservades a la promoció interna de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.
08/08/2018 08:30 - Registre de publicació

Aprovació per la Junta de Govern Local núm. 28/2018, en sessió de 30 de juliol de 2018, de les Bases especifiques per a la provisió de 12 places de l'OAGRTL.

Termini d'exposició: A la fi del procès

Bases específiques per a la provisió de 12 places del grup A, subgrup A2, reservades a la promoció interna de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
08/08/2018 08:30 - Registre de publicació

Aprovació per la Junta de Govern Local núm. 28/2018, en sessió de 30 de juliol de 2018, de les Bases específiques per a la provisió de 12 places del grup A, subgrup A2, reservades a la promoció interna de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms.

Termini d'exposició: A la fi del procès

Bases específiques i convocatòria pel procés selectiu per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 1 plaça de professor, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (convocatòria 18/03)
10/07/2018 11:57 - Registre de publicació

Per acord de data 18 de juny de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, ha aprovat les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 1 plaça de professor/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida, de conformitat amb les bases específiques que s'adjunten a aquest anunci.

Termini d'exposició: 29 de juliol de 2018

Bases especifiques i Convocatória del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjanyant concurs-oposició, 1 playa d'enginyer técnic d'obres públiques, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida.
30/05/2018 10:01 - Registre de publicació

Bases i Convocatòria del procés de selecció, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, una plaça d'enginyer técnic d'obres públiques, de l'escala d'administració especial, subescala técnica grau mitja, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (número de convocatoria 18/01)

Termini d'exposició: 19 de juliol de 2018

Documents associats:
Bases específiques i convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, l plaça d'educador/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (convocatòria 18/04)
10/07/2018 11:56 - Registre de publicació

Per acord de data 18 de juny de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, ha aprovat les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, l plaça d'educador/a, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida, de conformitat amb les bases específiques que s'adjunten a aquest anunci.

Termini d'exposició: 29 de juliol de 2018

Bases especifiques i Convocatória del procés selectiu, per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició, 2 places de capatas, vacants en la plantilla de la Diputació de Lleida
30/05/2018 10:08 - Registre de publicació

Bases i Convocatòria del procés de selecció, per a proveir interinament, mitjançant concurs oposició, dues places de capatas, de I'escala d'administració especial, subescala técnica auxiliar, vacant en la plantilla de la Diputació de Lleida (número de convocatoria 18/02)

Termini d'exposició: 19 de juliol de 2018

Documents associats:
Aprovació de les Bases generals que regiran els processos selectius de places reservades a la promoció interna de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
03/04/2018 08:30 - Registre de publicació

Aprovació per la Junta de Govern núm. 09/2018, en sessió de caràcter ordinari de 19 de març de 2018, d´aprovació de les Bases generals dels processos selectius de places reservades a la promoció interna de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

Termini d'exposició: A la fí dels processos de selecció

Aprovació de les Bases generals per a la provisió de caràcter definitiu, mitjançant concurs, dels llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
08/03/2018 10:09 - Registre de publicació

Aprovació per la Junta de Govern núm. 6/2018, en sessió de caràcter ordinari de 20 de febrer de 2018, d 'aprovació de les Bases generaIs per a la provisió de caràcter definitiu, mitjançant concurs, dels llocs de treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autonoms

Termini d'exposició: A la fi de la tramitació del procès

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica