Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Imprimir còpia autèntica
181 anuncis
Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020,2021,2022 per als Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida.
28/09/2020 10:02 - Registre de publicació

Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020,2021,2022 per als Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida per tal que es puguin formular al·legacions i reclamacions durant el termini de deu dies hàbils. El Pla s’entendrà definitivament aprovat si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període abans esmentat.

Termini d'exposició: 14 d'octubre de 2020

Notificació per la signatura d’Actes prèvies de les finques afectades per la “Declaració d’urgent ocupació dels terrenys privatius afectats per expropiació forçosa en execució d’obres d’emergència. Carretera LV-9124, de la C-13 a Moror, per trencament de massís rocós en cornisa situada al marge dret del pk 4+960”
21/09/2020 10:51 - Registre de publicació

Edicte. Notificació per la signatura d’Actes prèvies de les finques afectades per la “Declaració d’urgent ocupació dels terrenys privatius afectats per expropiació forçosa en execució d’obres d’emergència. Traçat alternatiu provisional a la carretera LV-9124, de la C-13 a Moror, per trencament de massís rocós en cornisa situada al marge dret del pk 4+960” per haver estat infructuosa la notificació personal.

Termini d'exposició: 2 d'octubre de 2020

Expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 9 i crèdits extraordinaris número 8 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.
21/09/2020 00:30 - Registre de publicació

Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits número 9 i crèdits extraordinaris número 8 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020.

Termini d'exposició: 14 d'octubre de 2020

Relació provisional, d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01) i composició del Tribunal de selecció
15/09/2020 00:30 - Registre de publicació

Anunci de la relació provisional, d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria del procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat mitjançant concurs oposició, de tres coordinadors-gestors d’operacions FEDER (número de la convocatòria 20/01) i composició del Tribunal de selecció

Termini d'exposició: 28 de setembre de 2020

Edicte d'informació pública de la relació de bens i drets afectats pel Projecte reduït: Mesures ambientals complementàries al Projecte de condicionament de la carretera local LV-3231, d'Agramunt a Tornabous. Tram 3 pk 0+000 al 6+440
Anunci d'informació pública de l'acord de derogació de l'ordenança fiscal número 8 . Ajuda tècnica en la redacció de projectes i direccions d'obra
Aprovació inicial de la modificació de l'acord del Ple de 31-07-2019 d'aprovació de la definició de l'estructura dels òrgans directius de la Diputació i dels seus OOAA i aprovació de la RLT dels òrgans directius
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits núm. 8 i crèdits extraordinaris núm. 7 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per suplements de crèdits núm. 7 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris núm. 6 del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2020
Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica