Procesos selectivos

Imprimir copia auténtica

Interinatge i Borsa de treball : Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/05)

Fecha de publicación:
21-06-2020
Fecha de modificación:
25-11-2020
Estado:
En curso
4 publicaciones
Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida
Instància electrònica borsa de treball
26/06/2020 11:10 - Registro de publicación

model instància electrònica

Anunci relació provisional admesos i exclosos borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/05)
29/10/2020 11:29 - Registro de publicación

Relació provisional admesos i exclosos borsa de treball de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (borsa núm. 20/05)

Anunci substitució de membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)
25/11/2020 00:30 - Registro de publicación

Substitució de membres de l´òrgan tècnic de selecció de la borsa de professor/a (A2) per a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida (Borsa núm. 20/05)

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica