Procesos selectivos

Imprimir copia auténtica

Interinatge i Borsa de treball : Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´auxiliar administratiu/va (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/02)

Fecha de publicación:
21-06-2020
Fecha de modificación:
28-10-2020
Estado:
En curso
4 publicaciones
Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´auxiliar administratiu/va (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms
Instància electrrònica borsa de treball
Anunci relació provisional admesos i exclosos borsa de treball d´auxiliar administratiu/va (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/02)
27/10/2020 00:30 - Registro de publicación

relació provisional admesos i exclosos borsa de treball d´auxiliar administratiu/va (C2) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/02)

Obertura presentació ESMENES del 28 d´octubre al 10 de novembre
28/10/2020 12:28 - Registro de publicación

Qualsevol dubte sobre la relació provisional publicada, envieu un correu a la bústia rrhh@diputaciolleida.cat

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica