Procesos selectivos

Imprimir copia auténtica

Interinatge i Borsa de treball : Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/01)

Fecha de publicación:
21-06-2020
Fecha de modificación:
06-11-2020
Estado:
En curso
4 publicaciones
Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per a la creació d’una borsa de treball d´administratiu/va (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms
Instància electrònica borsa de treball
Anunci relació provisional admesos i exclosos borsa de treball d´administratiu/va (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/01)
06/11/2020 00:30 - Registro de publicación

Relació provisional admesos i exclosos borsa de treball d´administratiu/va (C1) per a la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms (borsa núm. 20/01)

Obertura presentació ESMENES del 9 al 20 de novembre de 2020
06/11/2020 00:00 - Registro de publicación

Qualsevol dubte sobre la relació provisional publicada, envieu un correu a la bústia rrhh@diputaciolleida.cat

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica