Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede → Normativa

Normativa

Imprimir copia auténtica
42 publicaciones
Normativa de Administración electrónica de la Diputación de Lleida
Decret 256/2014, de 3 de desembre, de creació d'un registre comptable de factures al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
03/02/2015 12:59 - Registro de publicación

Creació d'un registre comptable de factures al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Normativa de Administración electrónica de la Diputación de Lleida
Decret 912/2014, de 14 de novembre, de creació d'un registre administratiu auxiliar per enregistrar factures en suport paper a la Fundació Institut d'Estudis Ilerdencs
03/02/2015 12:55 - Registro de publicación

Decret d'aprovació del tràmit de creació d'un registre auxiliar, amb seu al servei d'Intervenció de la Diputació, per enregistrar les factures rebudes en suport paper de la Fundació IEI

Normativa de Administración electrónica de la Diputación de Lleida
Decret 911/2014, de 3 de desembre, de creació d'un registre comptable de factures a la Fundació Institut d'Estudis Ilerdencs
03/02/2015 12:50 - Registro de publicación

Creació d'un registre comptable de factures a la Fundació IEI

Normativa de Administración electrónica de la Diputación de Lleida
Decret 4554/2014, de 14 de novembre, de creació d'un registre comptable de factures
Normativa de Administración electrónica de la Diputación de Lleida
Decret 455/2014, de 14 de novembre, de creació d'un registre administratiu auxiliar per enregistrar factures en suport paper
03/02/2015 12:40 - Registro de publicación

Decret d'aprovació del tràmit de creació d'un registre auxiliar, amb seu al servei d'Intervenció de la Diputació, per enregistrar les factures rebudes en suport paper.

Normativa general de la Administración electrónica
Llei 25/2013, 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic
21/05/2014 17:23 - Registro de publicación

Estableix la obligatorietat, terminis i excepcions per a la facturació electrònica per part dels proveïdors de l’Administració Pública, així com el registre comptable de factures del sector públic tot regulant el procediment per a la tramitació de factures electròniques per part de les Administracions Públiques i les actuacions de seguiment per part dels òrgans competents.

Normativa general de la Administración electrónica
Reial Decret 4/2010, 8 gener, Esquema Nacional d’Interoperabilitat
21/05/2014 19:38 - Registro de publicación

Estableix els criteris comuns de gestió de la informació que permetin compartir solucions i informació entre Administracions Públiques.

Normativa general de la Administración electrónica
Reial Decret 3/2010, 8 gener, Esquema Nacional de Seguretat
21/05/2014 19:37 - Registro de publicación

Estableix els criteris i nivells de seguretat necessaris per als processos de tractament de la informació que preveu el propi decret.

Normativa general de la Administración electrónica
Reial Decret 1720/2007, 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999
21/05/2014 19:36 - Registro de publicación

Concreta el desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, incloent com s’han d’executar els procediments establerts per aquesta llei i les mesures de seguretat que cal implementar durant la recollida i ús de dades personals.

Normativa general de la Administración electrónica
Reial Decret 1671/2009, 6 de novembre, Desenvolupament parcial de la Llei 11/2007
21/05/2014 17:42 - Registro de publicación

Concreta el desenvolupament parcial de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: • Procura la més plena realització dels drets reconeguts a la Llei 11/2007, facilitant-los en la mesura que ho permeti l’estat de la tècnica, i la garantia de que no resultin afectats altres bens constitucionalment protegits, com poden ser la protecció de dades, els drets d’accés a la informació administrativa o la preservació d’interessos de tercers. • Estableix un marc el més flexible possible en la implantació dels mitjans de comunicació, tenint cura dels nivells de seguretat i protecció de drets i interessos previstos tant en la pròpia llei, com en la legislació administrativa general.

Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica