Información sobre la disponibilidad de la Sede electrónica

Imprimir copia auténtica
3 interrupciones
Inicio de la interrupción: 27/08/2019 13:30

Motivo: tasques de manteniment i actualització de varis servidors

Duración prevista: des de les 13.30 hores fins les 18.00 hores, com a màxim
Inicio de la interrupción: 07/07/2018 16:00

Motivo: Talls de subministrament elèctric en el CPD de la Diputació que han produït caigudes en el funcionament de la Seu Electrònica. Per decret 3181/2018, de 11 de juliol, s'amplia el termini d'informació pública en dos dies hàbils.

Duración prevista: 2 dies hàbils
Inicio de la interrupción: 08/10/2015 17:00

Motivo: Tasques de manteniment de la seu electrònica

Duración prevista: 2 hores
Diputació de Lleida
© Diputación de Lleida
Calle del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Sede Electrónica