Informació sobre la disponibilitat de la Seu electrònica

Imprimir còpia autèntica
3 interrupcions
Inici de la interrupció: 27/08/2019 13:30

Motiu: tasques de manteniment i actualització de varis servidors

Durada prevista: des de les 13.30 hores fins les 18.00 hores, com a màxim
Inici de la interrupció: 07/07/2018 16:00

Motiu: Talls de subministrament elèctric en el CPD de la Diputació que han produït caigudes en el funcionament de la Seu Electrònica. Per decret 3181/2018, de 11 de juliol, s'amplia el termini d'informació pública en dos dies hàbils.

Durada prevista: 2 dies hàbils
Inici de la interrupció: 08/10/2015 17:00

Motiu: Tasques de manteniment de la seu electrònica

Durada prevista: 2 hores
Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica