Calendari de dies inhàbils

Imprimir còpia autèntica

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

 • 01/01/2019 - Any Nou
 • 19/04/2019 - Divendres Sant
 • 22/04/2019 - Dilluns de Pasqua Florida
 • 01/05/2019 - Festa del Treball
 • 11/05/2019 - Festa local a Lleida (Sant Anastasi)
 • 24/06/2019 - Sant Joan
 • 15/08/2019 - L'Assumpció
 • 11/09/2019 - Diada Nacional de Catalunya
 • 30/09/2019 - Festa Local a Lleida (Sant Miquel)
 • 12/10/2019 - Festa Nacional d'Espanya
 • 01/11/2019 - Tots Sants
 • 06/12/2019 - Dia de la Constitució
 • 25/12/2019 - Nadal
 • 26/12/2019 - Sant Esteve
 • Tots els dissabtes i diumenges

De conformitat amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú, es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius. Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

La Diputació de Lleida fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per a l'any en curs.

 

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Diputació de Lleida
© Diputació de Lleida
Carrer del Carme, 26 - 25007 Lleida - Tel. 973 24 92 00
Seu Electrònica